menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Kinderdorp Neerbosch

 

De start van het onderzoek naar de geschiedenis van de jeugdzorg, ligt in het jubileumboek over het Kinderdorp Neerbosch. Voor dat project maakte Anton van Renssen acht oral-history-interviews op video met oud-bewoners van het Kinderdorp.

Het wezendorp Neerbosch

De protestants-christelijke weesinrichting Neerbosch en haar stichter Johannes van ‘t Lindenhout (1863-1903)

Anton van Renssen

ISBN: 9789492055156

In 1863 stichtte de evangelist Johannes van ’t Lindenhout een weeshuis in een voormalige herberg in Nijmegen. Zijn initiatief groeide in de polders buiten de stad in dertig jaar tijd uit tot een wezendorp met ruim vijftig hectare grond, 41 gebouwen en ruim 1100 bewoners. En dat volledig gebaseerd op giften van particulieren, gemeentelijke armenzorgverenigingen en kerkelijke diaconieën. Deze studie beschrijft de ontstaansgeschiedenis van dit wezendorp, de grootste residentiële instelling van Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Daarbij is veel aandacht voor de protestants-christelijke signatuur van de weesinrichting en hoe die doorwerkte in de pedagogische uitgangspunten van Van ’t Lindenhout en in de dagelijkse opvoeding van de kinderen.

Benedenstad

Uitsnede van het ''S.O.S. plan''

 

 

Oproep: Interviewers inwoners Benedenstad gezocht

Voor een geschiedenisproject na de zomer zijn we, de Oral History Werkgroep van Numaga en het Regionaal Archief Nijmegen, op zoek naar mensen met een hart voor de geschiedenis van Nijmegen. Naar mensen die graag meer willen weten over de geschiedenis van de benedenstad en naar de geschiedenis van de mensen die er wonen.

 

Oral History

Voor het project willen we bewoners van de benedenstad interviewen. Mensen die er hun hele leven gewoond hebben. We willen weten hoe zij de veranderingen die er sinds de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden ervaren hebben. Door bewoners te interviewen voegen we ook hun verhaal toe aan de geschiedenis, die tot nu toe vooral gekleurd werd door het perspectief van de gemeente en haar ambtenaren. De interviews worden opgenomen in de Verhalenbank van het Regionaal Archief Nijmegen.

 

Wij bieden een introductieavond interviewen/oral history aan in samenwerking met Erfgoed Gelderland op 14 september om 19:30 in het Regionaal Archief Nijmegen (Mariënburg 27). De uiteindelijke interviews vinden begin oktober plaats. Precieze datum in overleg met interviewer en geïnterviewde.

 

Interesse?

Lijkt u dit wat? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de Oral History werkgroep van Numaga, Paul van der Flier via paulvanderflier@hotmail.com  of 06-27581492. Ook als u geïnterviewd zou willen worden: neem vooral contact op!

Een drietal bewoners van het Ottengas voor de deur (1930-1935), fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen, Publiek Domein.