menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Renesse

Renesse: Het leven der Zandloapers

Henk Blom 

Eigen uitgave

In het boek zijn levensbeschrijvingen opgenomen van oude Renessenaars. Zoals van kruidenier Leendert Verseput (1903-1981), fruitkweker Bert de Ruiter (1921-2009), groenteman Leendert A. Bakker (1906-1998) en smidsknecht Theo Lodewijk (1995-1995). Ook landarbeider Piet Oosterling (1914-1990) komt voorbij. Bij boer Klaas Steur op De Dreef aan de Wilhelminaweg schopte hij het tot paardenknecht. Vanaf zijn 12de speelde hij mee in fanfarekorps Luctor et Emergo. Tijdens de oorlog raakte hij gewond. Boer Steur gaf hem een stuk grond aan de Roelandsweg in pacht. Daar plantte hij in 1948 een boomgaard. Voor de appel- en perenbomen oogst opleverden kwam in 1953 het water. Hard werken, armoede, veel tegenslagen en toch lol in het verenigingsleven. 

Dat geldt ook voor duinboer Harman Fasol (1871-1943). Hij was getrouwd met Betje Smallegange en had zijn boerderij op de hoek van de Hogezoom en de Oude Moolweg. Het was een gemengd bedrijf, met koeien die in het duingebied liepen. Harman boerde op de Wester- en Ooster Doodkist, namen die aangaven dat de grond er schraal was. Kleindochter Betsie zegt in het boek (pagina 103): ‘Wij waren maar duunboertjes. Of, zoals iemand eens zei: jullie hadden een eên-paerdsbedrief. En één paard was erg weinig’.

 

Zandloapers. Misschien is de bijnaam uit de mode geraakt, maar inwoners van Renesse werden vroeger Zandloapers genoemd. Het zijn typisch van die dorpsbijnamen die in de opbloei van het massatoerisme na 1965 in de vergetelheid zijn geraakt. Oud-onderwijzer Henk Blom zorgt met zijn boek Renesse, het leven der Zandloapers dat we de tijd van voor de deltadammen en keringen nog eens van nabij kunnen meemaken. We voelen de armoede, want breed hadden ze het niet op Renesse. 

Fanfarekorps Luctor et Emergo van Renesse circa 1930, met de 15- of 16-jarige landarbeider Piet Oosterling (1914-1990) liggend links vooraan. © Henk Blom