menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Saba Silhouettes

Dit 500 pagina’s tellende boek bevat mondelinge geschiedenissen van 28 Sabanen die in 1970 werden verzameld door een etnografisch team onder leiding van Julia Crane. Het bevat interviews van een diverse groep mensen van het eiland.

Educated to Emigrate

Educated to Emigrate: The Social Organization of Saba
Author: Julia G. Crane

Publisher: Round the World Publishing, 1971
Original from the University of Michigan
ISBN: 9023207025, 9789023207023

Het proefschrift van Julia G. Crane aan de Columbia University is een wetenschappelijke inspanning gewijd aan de mensen van Saba. Het schrijft Saba in de geschiedenisboeken.