menu

Vogels die niet vliegen gaan dood

Levensverhalen

 

Aantal interviews: 5

Korte geluidsfragmenten

Toegankelijkheid bronmateriaal: onbekend

 

Een project van COJG (Centrum voor de Ontwikkeling van de Jeugd van Ghana). Het project wordt uitgevoerd door Ghanese en Belgische vrijwilligers van COJG en Ghendtsche Tydinghen (H.H.K.G.). Ze worden hierbij ondersteund door de medewerkers van Heemkunde Vlaanderen, Amsab-ISG, Trefpunt, FZO-VL en de Foreign Shop. Het project kreeg de steun van de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen.

De levensverhalen van enkele Ghanezen of Belgen met Ghanese roots in Gent en Oost-Vlaanderen.

 

30 jaar Ghanezen in Gent en Oost-Vlaanderen
Sinds 1982 groeit in Gent en Oost-Vlaanderen een Ghanese gemeenschap. Ondertussen is er een zichtbare groep Ghanezen in Gent. Met een erfgoedproject willen we het geheugen van de Ghanese gemeenschap en de ontvangende Oost-Vlaamse en Gentse samenleving opfrissen door de geschiedenis van de gemeenschap en haar link met de regio te onderzoeken.

 

Gekneed als bakker

De Oostendse bakker Desmedt aan het werk in zijn bakkerij, 1945 - 1968. Collectie Bakkerijmuseum.

 

 

Audiovisueel materiaal: Bakkerijmuseum

Aantal interviews: 35

Toegankelijkheid: 

 

In de toekomst wordt de audiovisuele collectie volledig gedigitaliseerd. Ondertussen is onze collectie video’s gedigitaliseerd door meemoo. Wat er allemaal in deze collectie zit, kun je via Het Archief alvast raadplegen.

 

 

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en het Bakkerijmuseum Walter Plaetinck in Veurne startten midden 2010 een interviewproject rond bakkersgeneraties in Vlaanderen.

Medewerkers van beide erfgoedinstellingen interviewden een 35-tal bakkersfamilies (met minstens twee generaties in leven) uit de vijf Vlaamse provincies.

 

Leven als bakker in woord en beeld

Met het project werd er gepolst naar het reilen en zeilen in de bakkerij, in de winkel en het atelier. Ook het samenwerken binnen de familie kwam aan bod, net als het sociale leven van het bakkersgezin. De informatie uit de interviews werd aangevuld met inzichten uit (vak)literatuur.

 

Het eindproduct van de samenwerking was de expo ‘Gekneed als bakker. Bakkersgeneraties en hun geschiedenis’, die liep van 11 juni tot 30 november 2011 in het Bakkerijmuseum. Een kleine brochure begeleidde de expo.

 

Werknemers met bakkerswagens van bakkerij Goossens in Antwerpen
1934. Collectie Patrick Goossens.

100 jaar de Wijnpers

100-jaar-wijnpers-landbouwschool

 

 

Auteurs: Mathias Cheyns

Uitgever: Peeters, Leuven – 2011

In het schooljaar 2011-2012 bestond de provinciale land- en tuinbouwschool De Wijnpers in Leuven 100 jaar.

 

Om dit te vieren schreef de school in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een feestprogramma uit, met onder andere een publicatie en een tentoonstelling.

 

Evolutie van het land- en tuinbouwonderwijs

CAG werd aangezocht om de redactie van de publicatie te verzorgen en een concept voor de tentoonstelling te leveren. Het onderzoek beperkte zich niet tot de geschiedenis van de school, maar omvatte ook de evolutie van het land- en tuinbouwonderwijs in België en de geschiedenis van de land- en tuinbouw in en rond Leuven.

Naar aanleiding van het jubileumjaar namen leerlingen en (oud-)leerkrachten een aantal interviews af van oud-leerlingen en leerkrachten. Deze interviews vormden samen met een aantal professionele interviews en een klassieke literatuur- en bronnenstudie de basis voor de publicatie.