menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Oral History Zeewolde

Aantal interviews: 30

 

Noordoostpolder van de jaren 1942 – 1962

Oostelijk Flevoland van 1958 -1981

 

 

In het verleden zijn er verhalen over de begintijd van de polder verzameld in de Noordoostpolder en in Oostelijk Flevoland. In Zuidelijk Flevoland was de urgentie minder groot omdat dat deel van Flevoland als laatste, in 1968, is drooggevallen en de mensen van het eerste uur een stuk jonger zijn dan de pioniers uit de Noordoostpolder. Maar toch alweer  meer dan 50 jaar geleden.

 

In 2018 startte Landschapsbeheer Flevoland het project Oral History Zeewolde. In samenwerking met vrijwilligers en de gemeente Zeewolde werd het verhaal van Zeewolde opgetekend door het afnemen van in totaal 30 interviews. Geïnterviewd werden de eerste bewoners van het gebied wat nu de gemeente Zeewolde is. Van jachtopzieners tot agrariërs en van de eerste huisarts tot de eerste inwoner van het nieuwe dorp Zeewolde. 

 

De verhalen van deze polderpioniers hebben geleid tot het schrijven van een boek door Lenie Hanse.

 

Fragmenten uit de interviews worden gepubliceerd op Flevolands Geheugen. Een aantal fragmenten leest u hier.

De mooiste verhalen zijn door historica Lenie Hanse-Bolle gebundeld en van tekst voorzien in Zover je keek was er niks. Ooggetuigen over de geschiedenis van het Flevolandse landschap.

 

De visie van ontginners en eerste bewoners op het landschap en de natuur van onze bijzondere provincie blijft boeien. Reden voor Landschapsbeheer Flevoland om van hun verhalen een StoryMap te maken, die digitaal voor iedereen te bekijken is. 

 

‘Zover je keek was er niks’ neemt de lezer op aantrekkelijk wijze mee in het verhaal van de ontginning en ontwikkeling van Flevoland. Door te klikken op een intelligente kaart wordt de lezer geprikkeld met tekst, foto’s, multimedia en interactieve functies. Een ideale manier om thuis mee te leven met de pioniers die Flevoland hebben gemaakt tot wat het nu is.

Hoe zag de drooggevallen zeebodem eruit? Wat groeide er als eerste? Wanneer en hoe kwamen er dieren naar het nieuwe land? Hoe is het om te boeren op pas drooggevallen zeebodem en hoe zag het jonge landschap eruit?

Vindt het antwoord op deze en andere vragen over de natuur en het landschap in de beginperiode van de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland.