menu

Knooppunt Oral History

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) heeft samen met diverse partners het initiatief genomen om het Nationaal Knooppunt Oral history “Sprekende geschiedenis” op te zetten. Het doel is om mondelinge geschiedenis in al zijn facetten te bevorderen. Het Knooppunt doet dit door samenwerking en kruisbestuiving tussen musea, archieven, universiteiten, kennisinstituten en maatschappelijke initiatieven te stimuleren.

 

Op de website “Sprekende geschiedenis” worden bestaande en nieuwe collecties van persoonlijke verhalen en getuigenissen van inwoners van Nederland en Vlaanderen in al hun diversiteit, zichtbaar, toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt. Voorbeelden van geslaagde presentaties van oral history materiaal worden in beeld gebracht.

‘Oral history legt de levensverhalen, getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen en de betekenis die zij aan hun omgeving geven vast. Het gaat om verhalen die worden verzameld door (open) interviews en door gebruik van andere mondelinge bronnen’.

Zelf aan de slag

De belangstelling voor oral history (mondelinge geschiedenis) is de afgelopen jaren flink gegroeid en neemt alleen maar toe. Oud en jong is geïnteresseerd in de verhalen van mensen die recente historische gebeurtenissen en veranderingen hebben meegemaakt. Ook de geschiedenis van dorpen, wijken en streken, verteld door de mensen die er woonden en wonen, spreekt tot de verbeelding. Maar als je als historische vereniging, migrantengroep of een groep wijkbewoners een oral history project wilt starten, is er weinig informatie en begeleiding in hoe je dit het beste kan doen. Er zijn nauwelijks passende inhoudelijke en technische workshops en cursussen. Ook is onduidelijk aan welke digitale standaards je materiaal moet voldoen. Op deze en alle andere vragen willen we antwoord bieden via “Sprekende geschiedenis” en hopen we bezoekers te stimuleren om zelf aan de slag te gaan met oral history. 

 

 

 

Doel

Het Knooppunt Oral History heeft tot doel om:

 

  • Kennis en ervaring op het gebied van oral history te delen.

  • De ontwikkeling en uitvoering van Nederlandstalige oral history projecten en onderzoek te stimuleren.

  • Bij te dragen aan het vindbaar en doorzoekbaar maken van oral history collecties en een etalage van lopende projecten te bieden.

  • De presentatie van oral history materiaal aan het publiek te stimuleren.

  • De ontwikkeling van een levendige Nederlandstalige oral history community te ondersteunen.

  • Actief bij te dragen aan een grotere inclusiviteit en diversiteit van de geschiedschrijving en erfgoedsector.

  • Te lobbyen bij de overheid en financiers.

 

 

 

 

 

Organisatie

Saskia Moerbeek

Directeur
saskia@stichtingbmp.nl

Frank von Meijenfeldt

Onderzoeker/projectmedewerker
frank@stichtingbmp.nl

Ivana Barić

Senior communicatieadviseur
ivana@sprekendegeschiedenis.nl

Mila Lemmens

Communicatie- en projectmedewerker
mila@sprekendegeschiedenis.nl

Myrthe Kroes

Projectmedewerker
myrthe@sprekendegeschiedenis.nl

Herman Verlint

Stagiair vanuit Open Universiteit

Gerrit Terlouw

Stagiair vanuit Open Universiteit
 

Naast vaste partners en een actieve community, heeft Knooppunt Oral History een actieve en betrokken stuurgroep:

Stuurgroepsleden Knooppunt Oral History

Selma Leydesdorff

Emeritus professor Oral history and culture aan de UvA

Jantje Steenhuis

Directeur Stadsarchief Rotterdam

Marloes Hülsken

Hoofddocent lerarenopleiding HAN University & initiatiefnemer website Oral history in de klas

Domenica Ghidei Biidu

Strategisch adviseur en uitvoerend coach op het gebied van inclusie en diversiteit / (onafhankelijk voorzitter)

Arjan van Hessen

Wetenschappelijk medewerker Taal- en Spraaktechnologie Universiteit Twente & board member stichting Open Spraaktechnologie

Leo Lucassen

Directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), namens het KNAW

Sophia Imaghri

Projectleider Oral History at the Nederlands Moslim Archief

Drs. L.A. (Luc) de Vries

Collecties en Collectie-ontwikkeling Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum

Susan Hogervorst

Universitair docent cultuurgeschiedenis aan de Open Universiteit, namens Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut

Marjan Ruiter

Directeur Zeeuws Museum

Sanneke Stigter

Wetenschappelijk medewerker Conservering en Restauratie, Universiteit van Amsterdam | Directeur Interviews in Conservation Initiative

Lian van der Zon

Publiek en geschiedenis, Erfgoed Gelderland

College van Advies

Mieke Zaanen

Oud-directeur van de KNAW (De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) (voorzitter)

James Kennedy

Hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis, faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht en oud-voorzitter van de Commissie herziening Canon van de Nederlandse geschiedenis

Yasemin Tümer

Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Lid van de Adviescommissie Landelijke Eenheid van de politie en investeerder in vrouwelijke ondernemers
 

Het Knooppunt Sprekende geschiedenis volgt de Good Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie