menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Knooppunt Oral History

 

Het Knooppunt Oral History “Sprekende geschiedenis”, opgericht in september 2021, is een landelijke netwerkorganisatie die zich toelegt op het delen, stimuleren en ontwikkelen van kennis en ervaring op het gebied van oral history.

‘Oral History is het verzamelen en bestuderen van levensverhalen en getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen en betekenissen die zij aan erfgoed geven. Het gaat om verhalen die worden verzameld door middel van open interviews’.

Doel

“Sprekende geschiedenis” heeft tot doel om de samenwerking en kruisbestuiving rond het thema oral history tussen musea, archieven, erfgoedorganisaties, wetenschappers, maatschappelijke initiatieven, onderwijs en zzp’ers actief te bevorderen.

 

Dit doen we o.a. door samen met partners en het bredere netwerk workshops, expertmeetings en cursussen te organiseren, bestaande oral history collecties in Nederland in kaart te brengen en een informatieve portal te onderhouden. Het jaarlijkse Oral History symposium vormt een belangrijk onderdeel van het programma waarbij actuele inhoudelijke en technische vraagstukken uit het veld centraal staan.

 

De betekenis en waarde van oral history en de missie van Het Knooppunt Sprekende geschiedenis uitgelegd in een video.

 

 Activiteiten van het Knooppunt 

  • Kennis en ervaring op het gebied van oral history delen;
  • Projecten in het erfgoedveld en onderzoek stimuleren;
  • Bijdragen aan het houdbaar, zichtbaar en bruikbaar maken van oral history collecties van erfgoedorganisaties, archieven, e.a. en een etalage van lopende projecten bieden;
  • De presentatie van oral history materiaal aan het publiek stimuleren;
  • De ontwikkeling van een levendige oral history community ondersteunen;
  • Actief bijdragen aan meer inclusie & diversiteit van de geschiedschrijving en erfgoedsector;
  • Agenderen van het belang van oral history bij overheid en financiers en bijdragen aan beleidsverandering op dit punt.

 

 

 

Het belang van Oral history

Oral history is een vakgebied dat in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een internationaal erkende vorm van geschiedschrijving. Omgang met de eigentijdse geschiedenis is ondenkbaar zonder verhalen over het verleden. Oral history vertelt de verhalen van groepen en gemeenschappen die weinig in de geschiedschrijving aan bod komen en draagt daarmee bij aan andere en nieuwe perspectieven op de hedendaagse geschiedenis en erfgoed.

 

Website

De website “Sprekende geschiedenis” biedt een groeiend overzicht van oral history interviewcollecties, lopende projecten en onderzoeken, en voorbeelden van geslaagde presentaties van oral history-materiaal door grote en kleine instellingen en organisaties. Ook vind je op de website praktische tips en handleidingen om zelf aan de slag te gaan met een oral history project.

 

 

Organisatie

Saskia Moerbeek

Directeur
saskia@stichtingbmp.nl

Myrthe Kroes

Programmamanager
myrthe@sprekendegeschiedenis.nl

Ivana Barić

Senior communicatieadviseur
ivana@sprekendegeschiedenis.nl

Mila Lemmens

Communicatie- en projectmedewerker
mila@sprekendegeschiedenis.nl

Britt Grootes

Senior projectmedewerker collecties & technologie
britt@sprekendegeschiedenis.nl

Frank von Meijenfeldt

Onderzoeker/ senior projectmedewerker
frank@stichtingbmp.nl

Ouiam Kaddam

Student MA Geschiedenis (VU). Stagiaire archiefonderzoek naar Marokkaanse en Turkse vrouwenorganisaties in Nederland

Daniëlle de Kurver

Student RMA Geschiedenis (Universiteit Leiden). Stagiaire literatuuronderzoek bij het project ''40 vrouwen om nooit te vergeten''

Hanna Blom

Student MA Global Cultures (Universitá di Bologna). Stagiaire transcriptie en analyse bij project ''40 vrouwen om nooit te vergeten''

Gerrit Terlouw

Student aan de Open Universiteit. Stagiair bij het schatgraven van oral history collecties in Twente
 

Naast vaste partners en een actieve community, heeft Knooppunt Oral History een actieve en betrokken stuurgroep:

Stuurgroepsleden Knooppunt Oral History

Selma Leydesdorff

Emeritus professor Oral history and culture aan de UvA

Jantje Steenhuis

Directeur Stadsarchief Rotterdam

Marloes Hülsken

Hoofddocent lerarenopleiding HAN University & initiatiefnemer website Oral history in de klas

Domenica Ghidei Biidu

Strategisch adviseur en uitvoerend coach op het gebied van inclusie en diversiteit / (onafhankelijk voorzitter)

Arjan van Hessen

Wetenschappelijk medewerker Taal- en Spraaktechnologie Universiteit Twente & board member stichting Open Spraaktechnologie

Leo Lucassen

Directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), namens het KNAW

Sophia Imaghri

Projectleider Oral History at the Nederlands Moslim Archief

Drs. L.A. (Luc) de Vries

Collecties en Collectie-ontwikkeling Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum

Susan Hogervorst

Universitair docent cultuurgeschiedenis aan de Open Universiteit, namens Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut

Marjan Ruiter

Directeur Zeeuws Museum

Sanneke Stigter

Wetenschappelijk medewerker Conservering en Restauratie, Universiteit van Amsterdam | Directeur Interviews in Conservation Initiative

Lian van der Zon

Publiek en geschiedenis, Erfgoed Gelderland

College van Advies

Mieke Zaanen

Oud-directeur van de KNAW (De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) (voorzitter)

James Kennedy

Hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis, faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht en oud-voorzitter van de Commissie herziening Canon van de Nederlandse geschiedenis

Yasemin Tümer

Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Lid van de Adviescommissie Landelijke Eenheid van de politie en investeerder in vrouwelijke ondernemers
 

Het Knooppunt Sprekende geschiedenis volgt de Good Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie