menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Petitie Nationaal Knooppunt Oral History digitaal aangeboden 7 april 2020

Oral history is van groot belang voor onze hedendaagse geschiedschrijving en ons cultureel erfgoed. Het draagt bij aan identiteitsontwikkeling en zingeving in een snel veranderende tijd.

 

In Nederland neemt de belangstelling voor oral history al jaren toe, maar een goede ondersteunende nationale infrastructuur ontbreekt. Materiaal wordt niet goed opgeslagen. Bestaande bronnen zijn moeilijk toegankelijk en kennis wordt fragmentarisch opgebouwd en weinig gedeeld.

Musea, wetenschappers, scholen, erfgoedorganisaties en gewone burgers hebben dringend behoefte aan een ondersteunend centrum, zoals in onder meer de V.S., Canada, Engeland, Schotland en Singapore al decennia bestaan.

 

BMP spant zich in om een Nationaal Knooppunt Oral History mogelijk te maken. Op 7 april 2020 is de petitie digitaal aangeboden aan de commissie OC&W van de Tweede Kamer.

 

De petitie is hier te lezen