Praktisch

We krijgen heel vaak praktische vragen over het houden van interviews of het opzetten van een interview project. Maar ook over het opslaan, bewaren en doorzoekbaar maken van interview collecties. Op deze pagina vind je een aantal veel gestelde vragen, een aantal tools die je kunt gebruiken en een overzicht van cursussen en trainingen.

 

Praktisch

Welke praktische oplossingen zijn er, hoe kan ik aan de slag?

+Wat is oral history?

Oral history is het verzamelen en bestuderen van levensverhalen, getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen en legt de betekenis die zij aan hun omgeving geven vast. Het gaat om verhalen die worden verzameld door middel van (open) interviews en door gebruik van andere mondelinge bronnen. Oral history vertelt de verhalen van groepen en gemeenschappen die weinig in de geschiedschrijving aan bod komen en draagt daarmee bij aan andere en nieuwe perspectieven op de hedendaagse geschiedenis.

Oral history levert aan de hand van (digitale) geluidsbestanden en video’s een auditief en visueel verslag voor toekomstige generaties.

LEES MEER
+Hoe doe ik een goed interview?

Voor een goed oral history interview zijn de volgende aspecten van belang:

  • Manier van benaderen van mogelijke personen om te interviewen
  • Goede communicatie over de
    onderzoeksvragen en het project…
LEES MEER
+Hoe kan ik transcriberen?

Er zijn veel verschillende gespecialiseerde hulpmiddelen voor handmatige digitale transcriptie.

LEES MEER
+Hoe bereid ik een interview technisch voor?

Enkele tips voor het (technisch) voorbereiden van het interview

LEES MEER
+Wat zijn metadata?

Metadatering is essentieel voor de toegang tot oral history collecties en voor het hergebruik van het bronmateriaal van een collectie.

LEES MEER

Tools

Welke tools kan ik gebruiken voor:

+Video opnemen: hoe doe je dat?

Op deze pagina staat de technische kant van opnemen van video met een videocamera op statief.

LEES MEER
+Zoek- en analyse-instrumenten – Media Suite (EN)

De Media Suite is een onderzoeksomgeving van de Nederlandse infrastructuur voor digitale geesteswetenschappen en sociale wetenschappen (CLARIAH). Het faciliteert wetenschappelijk onderzoek met grote Nederlandse mediacollecties door geavanceerde zoek- en analyse-instrumenten te bieden.

LEES MEER
+Hoe kan ik met ZOOM een interview opnemen?

In moderne videovergadersoftware zoals ZOOM is het vrij eenvoudig om de audioinstelling zo te wijzigen dat je iedere spreker op een apart kanaal kan worden opgenomen.

LEES MEER
+Transcriptie tools

Een overzicht van gratis tools die helpen bij het transcriberen

LEES MEER

Cursussen / trainingen

Welke cursussen / trainingen zijn er?

+Course Oral History and Life Stories (EN)

Selma Leydesdorff

25 November, 2, 9 and 16 December 2021

 

Registration: before 15 October

LEES MEER
+Oral History trainingen – Annegriet Wietsma

Een praktische training Oral History Interviewtechnieken. Tweedaagse workshop vol met voorbeelden, illustraties, oefeningen en feedback.

LEES MEER
+Methodenvak Oral History – RUG

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit der Letteren
Barbara Henkes

LEES MEER
+Keuzevak Oral History – UvA

Universiteit van Amsterdam

Faculteit der Geesteswetenschappen

Laura van Hasselt

LEES MEER
+Stage – NLVI Expertisecentrum

Nederlands Veteranen Instituut

Expertisecentrum

Jeoffrey van Woensel

Marjolein van der Werf

LEES MEER
+Oral History cursus op maat – BMP

Stichting BMP

Saskia Moerbeek

Frank von Meijenfeldt

LEES MEER
+Naratief Onderzoek en Oral History – UvH

Universiteit van Humanistiek Utrecht

Nicole Immler

LEES MEER
+Oral history in de klas – HAN

www.han.nl/oralhistory
is een website van de lerarenopleiding Geschiedenis van de HAN_University of Applied Sciences over Oral History, identiteit en inclusiviteit in geschiedenisonderwijs.

LEES MEER
+Introductiecursus Oral History – Erfgoed Gelderland

Update

ORAL HISTORY & PODCASTS

25 september – Stadsschouwburg Nijmegen
Verschillende podcastmakers in gesprek met experts op het gebied van oral history over wat de overeenkomsten zijn tussen podcasts en oral history, en wat ze voor elkaar kunnen betekenen en/of van elkaar kunnen leren.