menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Hoe kies ik een geschikt archief voor mijn interviews?

Voordat je gaat interviewen is het belangrijk om goed na te denken over het archief waar je het materiaal wil opslaan. Maak heldere afspraken met het archief over de bestanden. Welk bestandstype moet je aanleveren? Waar wordt het opgeslagen? Voor wie wordt het toegankelijk?

 

Een aantal belangrijke overwegingen waar je op moet letten bij het maken van je keuze voor archiefinstelling:

 

  • Samenwerking met Gemeenschappen: Kijk of het archief ervaring heeft met het werken met de gemeenschappen die worden vertegenwoordigd in de oral history interviews. Een archief dat waarde hecht aan de culturele en ethische context van het materiaal, en dat samenwerkt met de betrokken gemeenschappen, is vaak de beste keuze.

 

  • Relevantie en Specialisatie: Overweeg of het archief gespecialiseerd is in het soort materiaal dat je verzamelt.

 

  • Toegankelijkheid: Controleer de toegankelijkheid van het archief voor het publiek. Een goed archief zou in staat moeten zijn om onderzoekers en geïnteresseerden de nodige ondersteuning en faciliteiten te bieden om het materiaal te bestuderen.

 

  • Duurzaamheid: Onderzoek de duurzaamheidsmaatregelen van het archief. Het is belangrijk dat het archief in staat is om het materiaal op de lange termijn te bewaren zodat het niet verloren gaat door veroudering of technologische achteruitgang.

 

  •  Juridische Overwegingen: Zorg ervoor dat je de juridische aspecten begrijpt met betrekking tot het eigendom en gebruik van het materiaal.

 

  • Budget en Kosten: Overweeg het budget dat je hebt voor de archivering. Sommige archiefinstellingen kunnen kosten in rekening brengen voor het beheren en behouden van het materiaal, dus het is belangrijk om dit in je overwegingen op te nemen.