menu

Methodenvak Oral History – RUG

 

Rijksuniversiteit Groningen
Barbara Henkes

 

Voor wie?

(Research) Master studenten
Research Master studenten en promovendi Huizinga Instituut

 

Kosten

Ingeschreven studenten
Bij Huizinga Instituut ook voor ingeschrevenen aan de Uni (inclusief buiten promovendi)