menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Dublin Core Metadata Element Set

 

Beschrijving

Dublin Core is een internationale ISO-standaard met 15 metadata-elementen voor het beschrijven van bronnen, zowel op het web als fysiek. Naast de simpele beschrijving door middel van vijftien metadatavelden kan de standaard ook ingezet worden om verschillende metadatastandaarden te combineren en zo interoperabiliteit te bevorderen.

De DCMI Metadata Terms is een uitbreiding met ‘qualified’ terms die de 15 basiselementen verfijnen. Daarnaast zijn er ook specifieke elementen voor het documenteren van relaties tussen bronnen. De mogelijkheden voor het documenteren van technische eigenschappen zijn beperkt omdat de datastructuur een zo breed mogelijk gebruik nastreeft.

 

Dublin Core Elements Set is een minimumstandaard.

 

Tabel 1 – The Dublin Core metadata element set

Inhoud Intellectueel eigendom Concretisering
Coverage (bereik) Contributor (medewerker) Date (datum)
Description (beschrijving) Creator (maker) Format (formaat)
Type (type) Publisher (uitgever) Identifier (identificatie)
Relation (relatie) Rights (rechten) Language (taal)
Source (bron)    
Subject (onderwerp)    
Title (titel)    

Uit: dublincore.org

 

De standaard wordt soms beschouwd als slecht georganiseerd vanwege de moeilijkheid om definities te vinden voor de individuele metadata-elementen. Een groot verschil met andere metadatastandaarden voor documenten is dat er geen voorafbepaalde volgorde is om de elementen te gebruiken. In bovenstaande lijst staat het element ‘Titel’ eerst en ‘Rechten’ als laatst. Maar het kan net zo goed omgekeerd zijn of in alfabetische volgorde.

 

Er zijn twee manieren om de elementen te gebruiken: met of zonder uitbreidingen. Als je ze gebruikt zonder extensies dan gebruik je ‘Simple Dublin Core’ of vereenvoudigd Dublin Core. Gebruik je de elementen met extensies dan gebruik je ‘Qualified Dublin Core’. De extensies worden verfijningen of qualifiers genoemd. Bijvoorbeeld “created” (gecreëerd), “valid” (geldig), “issued” (uitgegeven) en “modified” (veranderd) zijn de aanbevolen verfijningen van het element ‘Date’.

Dus, dc.date.created zou dan de naam zijn voor het element creatiedatum van een document in Qualified DC. Qualified DC voegt ook nog drie metadata-elementen toe: Audience (doelgroep), Provenance (herkomst) en RightsHolder (houder van de rechten).

In alfabetische volgorde (Engels) :

Bijdrager

(Contributor)

 

Label Bijdrager
URL contributor
Definitie Een entiteit die verantwoordelijk is voor het leveren van bijdragen aan de bron.
Commentaar Voorbeelden van een bijdrager zijn een persoon, een organisatie of een dienst. Normaal gesproken moet de naam van een bijdrager worden gebruikt om de entiteit aan te duiden.

Dekking / Bereik

(Coverage)

Label Dekking / Bereik
URL coverage
Definitie Het geografische of tijdsgebonden karakter van de bron, de ruimtelijke toepasbaarheid van de bron, of het rechtsgebied waarvoor de bron relevant is.
Commentaar Ruimtelijk onderwerp en ruimtelijke toepasbaarheid kunnen een met name genoemde plaats zijn of een locatie gespecificeerd door zijn geografische coördinaten. Het temporele onderwerp kan een met name genoemde periode, datum of datumreeks zijn. Een jurisdictie kan een met name genoemde administratieve entiteit zijn of een geografische plaats waarop de bron van toepassing is. Aanbevolen wordt een gecontroleerde woordenlijst te gebruiken, zoals de Thesaurus of Geographic Names [TGN]. In voorkomend geval kan de voorkeur worden gegeven aan plaatsnamen of tijdsperioden boven numerieke identificatoren zoals reeksen coördinaten of datumbereiken.

Maker

(Creator)

Label Maker
URL creator
Definitie Een entiteit die primair verantwoordelijk is voor het maken van de bron.
Commentaar Voorbeelden van makers zijn: een persoon, een organisatie of een dienst. Doorgaans moet de naam van een maker worden gebruikt om de rechtspersoon aan te duiden.

Datum

(Date)

Label Datum
URL date
Definitie Een tijdstip of periode in verband met een gebeurtenis in de levenscyclus van de bron.
Commentaar Datum kan worden gebruikt om tijdsinformatie uit te drukken op elk detailniveau. Aanbevolen wordt om een coderingsschema te gebruiken, zoals het W3CDTF profiel van ISO 8601.

Beschrijving

(Description)

 

 

Label Beschrijving
URL description
Definitie Een beschrijving van de bron.
Commentaar De beschrijving kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot: een samenvatting, een inhoudsopgave, een grafische weergave  of een beschrijving van de bron in vrije tekst.

Formaat

(Format)

 

Label Formaat
URL format
Definitie Het bestandsformaat, het fysieke medium, of de omvang van de bron.
Commentaar Voorbeelden van omvang zijn grootte en duur. De aanbevolen best practice is het gebruik van een gecontroleerd vocabulaire zoals de lijst van Internet Media Types [MIME].

Identificatie

(Identifier)

Label Identificatie
URL identifier
Definitie Een ondubbelzinnige verwijzing naar de bron binnen een bepaalde context.
Commentaar De aanbevolen manier is de bron te identificeren aan de hand van een tekenreeks  die beantwoordt aan een formeel identificatiesysteem.

Taal

(Language)

Label Taal
URL language
Definitie De taal van de bron.
Commentaar De aanbevolen manier is het gebruik van een gecontroleerd vocabulaire zoals RFC 4646 [RFC4646].

Uitgever

(Publisher)

Label Uitgever
URL publisher
Definitie Een entiteit die verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van de bron.
Commentaar Voorbeelden van een Uitgever zijn een persoon, een organisatie, of een dienst. Gewoonlijk moet de naam van een uitgever worden gebruikt om de entiteit aan te duiden.

Relatie

(Relation)

Label Relatie
URL relation
Definitie Een verwante bron.
Commentaar De aanbevolen werkwijze bestaat erin de verwante bron te identificeren aan de hand van een tekenreeks die beantwoordt aan een formeel identificatiesysteem.

Rechten

(Rights)

Label Rechten
URL rights
Definitie Informatie over de rechten die op de bron rusten.
Commentaar De informatie over rechten omvat doorgaans een verklaring over de verschillende eigendomsrechten die aan de bron zijn verbonden, waaronder intellectuele-eigendomsrechten.

Bron

(Source)

 

Label Bron
URL source
Definitie Een verwante bron waarvan de beschreven bron is afgeleid.
Commentaar De beschreven bron kan geheel of gedeeltelijk van de verwante bron zijn afgeleid. De aanbevolen werkwijze bestaat erin de verwante bron te identificeren aan de hand van een tekenreeks die beantwoordt aan een formeel identificatiesysteem.

Onderwerp

(Subject)

Label Onderwerp
URL subject
Definitie Het onderwerp van de bron.
Commentaar Het onderwerp wordt meestal weergegeven met trefwoorden, sleutelzinnen of classificatiecodes. De aanbevolen werkwijze is het gebruik van een gecontroleerde woordenlijst.

Titel

(Title)

Label Titel
URL title
Definitie Een naam die aan de bron wordt gegeven.
Commentaar Gewoonlijk is een titel een naam waaronder de bron formeel bekend is.

Type

(Type)

Label Type
URL Type
Definitie De aard of het type van de bron.
Commentaar De aanbevolen manier is het gebruik van een gecontroleerde woordenlijst zoals de DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Om het bestandsformaat, het fysieke medium of de afmetingen van de bron te beschrijven, gebruikt u het Format-element.