menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Formulieren – toestemming & eigendom?

Voorbeeld

Uitgebreid en in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

 

Stories in motion

 

 

Toestemmingsformulier interviews

  1. Om het gebruik van de interviews mogelijk te maken moet elke geïnterviewde een toestemmingsformulier invullen waarbij deze persoon toestemming geeft om het (gehele) interview beschikbaar te stellen. 
  2. Als er fragmenten zijn in het interview die de geïnterviewde niet beschikbaar wil stellen of waarin hij/zij niet herkenbaar in beeld wil, kan de geïnterviewde dit aangeven op het toestemmingsformulier.
  3. Ook kan de geïnterviewde aangeven dat sommige stukken pas over tien of twintig jaar toegankelijk worden.
  4. Tenslotte kan de geïnterviewde aangeven dat het interview bijvoorbeeld alleen beschikbaar gesteld wordt voor geregistreerde onderzoekers.

 

 

Overeenkomst eigendom en gebruik interviews

Interviewers die freelance voor een project werken worden auteursrechtelijk gezien als maker. Daarom moeten de interviewers verklaren dat de interviews die hij of zij afneemt in opdracht van een organisatie of een specifiek project gemaakt zijn eigendom worden van die organisatie.

 

Workflow interviews

Een schematische weergave van de stappen die je moet zetten voor een oral history interview.

Van het kiezen van een persoon om te interviewen tot aan het deponeren van alle bestanden in een archief.