menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Hoe houd ik een goed interview?

Voor een goed oral history interview zijn de volgende aspecten van belang:

  • Manier van benaderen van te interviewen personen
  • Goede communicatie over de onderzoeksvragen en het project, de verwachtingen en verdere traject met de geïnterviewden
  • Keuze voor de setting en plaats van het interview
  • Het wekken van vertrouwen
  • Goede vragenlijst of topiclijst
  • Goed luisteren
  • Omgaan met emoties tijdens het interview
  • Interventies tijdens het interview
  • Goede afspraken over privacy
  • Een prettige afsluiting

Lees meer