menu

Hoe houd ik een goed interview?

Voor een goed oral history interview zijn de volgende aspecten van belang:

  • Manier van benaderen van te interviewen personen
  • Goede communicatie over de onderzoeksvragen en het project, de verwachtingen en verdere traject met de geïnterviewden
  • Keuze voor de setting en plaats van het interview
  • Het wekken van vertrouwen
  • Goede vragenlijst of topiclijst
  • Goed luisteren
  • Omgaan met emoties tijdens het interview
  • Interventies tijdens het interview
  • Goede afspraken over privacy
  • Een prettige afsluiting

Lees meer