menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Oral history in de klas – HAN

han.nl/oralhistory is een website van de lerarenopleiding Geschiedenis van de HAN_University of Applied Sciences over Oral History, identiteit en inclusiviteit in geschiedenisonderwijs.

De website is gericht op studenten aan lerarenopleidingen en docenten in het voortgezet onderwijs. De site biedt voorbeelden van oral history interviews gemaakt door studenten, te downloaden lesmateriaal om in de klas oral history te gebruiken en handreikingen om zelf een oral history project met leerlingen te starten. Ben je een docent en wil je een oral history project op maat starten met je leerlingen of studenten?

Neem voor advies, ondersteuning en begeleiding contact op met:
Marloes Hülsken
oralhistoryindeklas@han.nl