menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Transcriberen beslissingsboom

Een van de grootste bottlenecks bij het archiveren van oral history is het transcriberen van de interviews. Het transcriberen is van belang voor het vindbaar en doorzoekbaar maken van interviewcollecties. Met name de doorzoekbaarheid is gebaat bij een koppeling van tekst aan tijdcodes in het interview.

Als dat allemaal met de hand gedaan moet worden is dat een gigantische klus en een enorme tijdsinvestering. Er zijn verschillende professionele bureaus die hun diensten aanbieden om te transcriberen. Echter met de huidige software-ontwikkelingen is het steeds aantrekkelijker om te kiezen voor computerondersteuning bij transcriberen. Het is eenvoudiger en goedkoper. In dit schema laten we gratis oplossingen voor het transcriptie-vraagstuk zien.

In bijgaand schema hebben we de keuzemomenten weergegeven (blauwe ruit)

<klik op de afbeelding hieronder voor een PDF-document met links naar de aanbevolen software>

 

 

LEGENDA

Handmatig of automatisch transcriberen?

De keuze lijkt eenvoudig. Waarom zou je nog handmatig transcriberen als het automatisch kan? Er zijn echter situaties waarin het resultaat van automatisch transcriberen minder goed werkt. Bijvoorbeeld als de geluidskwaliteit van het interview niet goed is of wanneer er veel door elkaar gepraat wordt. Ook hebben automatische spraakherkenners nog problemen met dialecten of met talen zoals Fries of Papiamentu.

Softwareondersteund of niet?

Handmatig zonder softwareondersteuning is echt monnikenwerk, zeker als met hand ook nog overal tijdcodes moeten worden toegevoegd.

Het is aan te bevelen om in ieder geval enige vorm van softwareondersteuning te kiezen die toegesneden is op transcriberen.

Online of offline?

Aangezien oral history materiaal vaak privacygevoelige interviews omvat is de vraag of je je video- of audiobestand wil uploaden op het web gerechtvaardigd. Ga altijd na of bij online gebruik van software de privacy gegarandeerd wordt.

Kies anders voor een computerversie die je op je eigen computer laat draaien, dan is de privacy verzekerd.

Besturingssysteem

Afhankelijk van je besturingssysteem (Windows of MacOS) zijn er verschillende gratis transcriptie /  ondertitelprogramma’s beschikbaar. Het voordeel van ondertitelprogramma’s is dat er automatisch tijdcodes worden toegekend aan de tekstfragmenten.

Wil je annotatie mogelijkheden?

Wanneer je, nadat de transcriptie is gemaakt, ook de mogelijkheid wil hebben om in datzelfde programma analyses uit te voeren is er een gratis optie.

Online of offline?

Als je gekozen hebt voor automatisch transcriberen met spraakherkenningssoftware geldt ook hier het privacy-vraagstuk. Hoe veilig zijn je data als je ze via het web opslaat op een extern computersysteem.

Privacygevoelig?

Als je interviews privacygevoelig zijn kan je kiezen voor een online oplossing die garandeert dat de dat veilig worden opgeslagen en de resultaten niet gedeeld worden met derden.

Besturingssysteem

Afhankelijk van je besturingssysteem (Windows of MacOS) zijn er verschillende automatische spraakherkenning / ondertitelprogramma’s beschikbaar. Deze opties werken alle met het OpenAI programma Whisper, dat vrij beschikbaar is.

Bij de keuze voor het downloaden van software op je computer spelen vooral zaken als hoe geschikt is de computer voor de transcriptietaak. Computers met veel videogeheugen leveren het snelste resultaat en functioneren het best met de grotere spraakherkenningsmodellen.

Snel of accuraat resultaat?

Bij het gebruik van een computer met MacOS besturing heb je bij het gebruik van MacWhisper de keuze tussen
gratis kleine snelle spraakherkenningsmodellen of de grotere accurate modellen (die laatste versie vereist een eenmalige aanschaf van € 26,-).

 

Welke keus je ook maakt voor het maken van transcripties, er is altijd een controle nodig op het resultaat. Die controletaak kan je vaak binnen het softwarepakket uitvoeren. Soms is er aparte software voor ontwikkeld, zoals WhisperCorrector van Speech Data & Technology.

Bij alle aangereikte oplossingen zijn links naar betreffende software en installatiehandleidingen via de website van Sprekende geschiedenis beschikbaar.