Hoe kan ik transcriberen?

Er zijn veel verschillende gespecialiseerde hulpmiddelen voor handmatige digitale transcriptie.

Hoewel het niet noodzakelijk is om gespecialiseerde hulpmiddelen te gebruiken (je kan ook Microsoft Word of Google Docs gebruiken), kan het kennen van de verschillende opties het uiteindelijk transcriberen veel minder lastig maken en de mogelijkheden van onderzoek met behulp van je transcripties vergroten.

Een voordeel van het gebruiken van transcriptiesoftware is bijvoorbeeld dat het “afspelen” van het geluid en beeld in combinatie gaat met “typen” van de gesproken tekst. Dat resulteert in een transcriptie die met tijdcodes is vastgelegd, d.w.z. dat de begin- en eindtijd van elk tekstfragment (een woord, een paar woorden, een zin of een alinea) bekend zijn. Deze tijd-uitlijning maakt het mogelijk naar gesproken woorden te zoeken en ondertitels te genereren.

Bij transcripties die met een gewone tekstverwerker (Kladblok, Word, enz.) worden gemaakt, ontbreekt deze tijd-uitlijning en is het resultaat alleen tekst.

Update

Kick-off bijeenkomst Sprekende geschiedenis 28 januari 2022
  Op 28 januari vindt van 14.00 tot 16.00 uur de Kick-off bijeenkomst plaats van het Knooppunt Oral History “Sprekende geschiedenis”.  Deze Kick-off bijeenkomst wordt georganiseerd om:   De start…
Lees verder