menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Hoe kan ik transcriberen?

Automatische spraakherkenning:

SPRAAKHERKENNING-TRANSCRIBEREN

 

Transcriptie tools:
TRANSCRIPTIE-TOOLS

Er zijn verschillende gespecialiseerde hulpmiddelen voor handmatige digitale transcriptie. Hoewel het niet noodzakelijk is om gespecialiseerde hulpmiddelen te gebruiken (je kan ook Microsoft Word of Google Docs gebruiken), is het handig om verschillende opties te kennen. Zo wordt transcriberen minder lastig en de mogelijkheden van onderzoek met behulp van je transcripties worden vergroot.

 

Een voordeel van het gebruiken van transcriptiesoftware is bijvoorbeeld dat het “afspelen” van het geluid en beeld in combinatie gaat met “typen” van de gesproken tekst. Dat resulteert in een transcriptie die met tijdcodes is vastgelegd, d.w.z. dat de begin- en eindtijd van elk tekstfragment (een woord, een paar woorden, een zin of een alinea) bekend zijn. Deze tijd-uitlijning maakt het mogelijk naar gesproken woorden te zoeken en ondertitels te genereren. Bij transcripties die met een gewone tekstverwerker (Kladblok, Word, enz.) worden gemaakt, ontbreekt deze tijd-uitlijning en is het resultaat alleen tekst.

Beslisboom transcriberen

Een van de grootste bottlenecks bij het archiveren van oral history is het transcriberen van de interviews. Het transcriberen is van belang voor het vindbaar en doorzoekbaar maken van interviewcollecties. Met name de doorzoekbaarheid is gebaat bij een koppeling van tekst aan tijdcodes in het interview.

Als dat allemaal met de hand gedaan moet worden is dat een gigantische klus en een enorme tijdsinvestering. Er zijn verschillende professionele bureaus die hun diensten aanbieden om te transcriberen. Echter met de huidige software-ontwikkelingen is het steeds aantrekkelijker om te kiezen voor computerondersteuning bij transcriberen. Het is eenvoudiger en goedkoper. In dit schema laten we gratis oplossingen voor het transcriptie-vraagstuk zien.