menu

Wat is oral history?

 

Oral history is het verzamelen en bestuderen van levensverhalen, getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen en legt de betekenis die zij aan hun omgeving geven vast. Het gaat om verhalen die worden verzameld door middel van (open) interviews en door gebruik van andere mondelinge bronnen. Oral history vertelt de verhalen van groepen en gemeenschappen die weinig in de geschiedschrijving aan bod komen en draagt daarmee bij aan andere en nieuwe perspectieven op de hedendaagse geschiedenis.

Oral history levert aan de hand van (digitale) geluidsbestanden en video’s een auditief en visueel verslag voor toekomstige generaties.

 

Het belang van oral history

Oral history belangrijk voor zingeving en identiteitsvorming. Het vertellen van een persoonlijk verhaal helpt om het eigen leven in perspectief te zien en om dit in een bredere (historische) context te kunnen plaatsen. De verhalen die in oral history projecten verzameld worden vormen de basis van tal van culturele producties. In het huidige tijdperk van social media en online werken is oral history een uitstekende manier om het historisch bewustzijn van mensen en hun kennis over de geschiedenis en hun eigen cultuur te vergroten. Daarbij gaat het zowel om het luisteren naar bestaande verhalen als om het zelf houden van interviews.

 

Lees meer