menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Wat is oral history?

 

 

Oral history is het verzamelen en bestuderen van levensverhalen, getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen en betekenissen die zij aan erfgoed geven. Het gaat om verhalen die worden verzameld door middel van (open) interviews. Oral history vertelt de verhalen van groepen en gemeenschappen die weinig in de geschiedschrijving aan bod komen en draagt daarmee bij aan andere en nieuwe perspectieven op de hedendaagse geschiedenis en erfgoed. Kenmerken van oral history materiaal zijn:

 

  • Het gaat altijd om het verhaal uit de eerste hand
  • De eigen ervaring en beleving staat centraal
  • Het verhaal wordt mondeling overgebracht d.m.v. video/audio opnames en letterlijke transcripties.

 

Lees meer