menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

Op deze pagina geven we een aantal suggesties van fondsen die open staan voor het ondersteunen van oral history projecten.

Oral history projecten passen bij het Fonds voor Cultuurparticatie, zolang mensen in hun vrije tijd zelf met de methodiek aan de slag gaan. Er zijn verschillende plekken binnen het fonds waar oral history projecten passen:

 

Bij de regeling Erfgoed Maken. Het actief betrekken van nieuwe/meer mensen bij het erfgoed is een voorwaarde om hier een subsidie aan te vragen. Het aanleren van de methodiek binnen de eigen organisatie, past bij de ‘Verkenning’ van Erfgoed Maken. Wel moet de Verkenning leiden tot een plan van aanpak voor het oral history-vervolgproject.

 

Bij de regeling Samen Cultuurmaken passen oral history-projecten ook, zolang er wordt samengewerkt met een partner uit het sociaal domein en het project leidt tot het wegnemen van drempels om mee te doen aan cultuur.

 

Het leren van de oral history-methodiek past ook bij de regeling ‘Vernieuwen van Cultuurmaken’ hoofdstuk ‘Ontwikkeling’. Bij die regeling staat de artistieke/culturele ontwikkeling van een groep vrijwilligers/amateurs centraal.
 

Voor het fonds is de participatieve of publieke insteek van het project meer leidend dan het archiveren van de oral history verhalen of het hanteren van een wetenschappelijke methodiek.  

 

 

Van 28 september tot 29 november 2023 kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag indienen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen.

 

De voorkeur gaat uit naar projecten met een educatieve- of digitale insteek, initiatieven die de toegankelijkheid (fysiek, sociaal, digitaal, informatief) van een erfgoedplek vergroten en de aanschaf van apparatuur of materiaal die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden.    

 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

  • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de  aanpassing van de website of de database met een webshop,  ticketingsysteem of de digitalisering van de collectie. 
  • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR- technologie om publiek op passende wijze te ontvangen. 
  • ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database 
  • het aanschaffen van een pin apparaat, beamer, of nieuwe kostuums.  
  • een drempelhulp of heftrap zodat een rolstoelgebruiker de erfgoedplek kan betreden 
  • de audiotour voorzien van een transcript voor slechthorenden 
  • cursussen en workshop voor erfgoedvrijwilligers om zich op inhoudelijk of facilitair vlak te ontwikkelen. 

 

erfgoedvrijwilligersregeling