menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

Op deze pagina geven we een aantal suggesties van fondsen die open staan voor het ondersteunen van oral history projecten.

Oral history projecten passen bij het Fonds voor Cultuurparticatie, zolang mensen in hun vrije tijd zelf met de methodiek aan de slag gaan. Er zijn verschillende plekken binnen het fonds waar oral history projecten passen:

 

Bij de regeling Erfgoed Maken. Het actief betrekken van nieuwe/meer mensen bij het erfgoed is een voorwaarde om hier een subsidie aan te vragen. Het aanleren van de methodiek binnen de eigen organisatie, past bij de ‘Verkenning’ van Erfgoed Maken. Wel moet de Verkenning leiden tot een plan van aanpak voor het oral history-vervolgproject.

 

Bij de regeling Samen Cultuurmaken passen oral history-projecten ook, zolang er wordt samengewerkt met een partner uit het sociaal domein en het project leidt tot het wegnemen van drempels om mee te doen aan cultuur.

 

Het leren van de oral history-methodiek past ook bij de regeling ‘Vernieuwen van Cultuurmaken’ hoofdstuk ‘Ontwikkeling’. Bij die regeling staat de artistieke/culturele ontwikkeling van een groep vrijwilligers/amateurs centraal.
 

Voor het fonds is de participatieve of publieke insteek van het project meer leidend dan het archiveren van de oral history verhalen of het hanteren van een wetenschappelijke methodiek.  

 

 

Van 1 februari tot 1 mei 2024 kunnen kleine erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen.

 

De regeling is specifiek bedoeld voor projecten met een digitale insteek. Ook zijn oral history projecten zeer welkom!

 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

  • * digitalisering en/of ontsluiting van de digitale collectie of verbetering van de kwaliteit van de digitale collectie.
  • * ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database.
  • de aanschaf van materiaal voor digitalisering, zoals een scanner of camera.
  • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de aanpassing van de website of de database met een webshop, ticketsysteem.
  • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen.
  • ontwikkeling van kennis en kunde op het gebied van digitalisering, bijvoorbeeld voor het opstellen van een informatieplan. (zie https://www.museumconsulenten.nl/informatieplanner/ )

 

ERFGOEDVRIJWILLIGERSREGELING