menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Handleiding oral history interviews

Klik om de pdf te openen

Met deze workflow kun je oral history interviews op een gestandaardiseerde manier creëren, beschrijven en digitaal toegankelijk maken. Zo maak je duurzaam hergebruik mogelijk, bijvoorbeeld voor (publieks) historisch onderzoek, onderwijs, documentaires en tentoonstellingen.

 

Index

Mondelinge geschiedenis 2
Een workflow in drie stappen 3
 1 Voorbereiden  4
 2 Verwerken  6
 3 Overdragen  8
Bij deze workflow: Infosheets & Sjablonen  9
Meer weten?  10

 

 

Duurzaam hergebruik

Deze handleiding volgt het zogeheten FAIR-data principe. FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. De werkwijze zorgt ervoor dat je oral history interviews vindbaar en toegankelijk zijn voor anderen, en dat anderen de opnamen en bijbehorende documentatie ook digitaal kunnen hergebruiken.

 

Meer weten?

Deze workflow is een van de resultaten van het onderzoeksproject STORIES IN MOTION: oral history as sustainable data in urban settings van Arno van der Hoeven (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Norah Karrouche (Vrije Universiteit Amsterdam), en was een samenwerkingsverband tussen de nationale onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen CLARIAH, het nationale expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata DANS, community archive Gerse Vrouwen van de Rotterdamse vrouwenorganisatie Dona Daria, grassroots erfgoedorganisatie DIG IT UP, Geschiedenislab en Stadsarchief Rotterdam. STORIES IN MOTION maakte deel uit van het project (Re-)Tracing History. New Methodologies for Making the Past Tangible, Palpable and Negotiable van het onderzoeksprogramma de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), route Levend Verleden en is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).