menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Achterlaten en opnieuw beginnen

De actuele vluchtelingencrisis houdt de gemoederen in Nederland heftig bezig. Het lijkt of we met een geheel nieuw verschijnsel te maken hebben, maar klopt dat ook?
De literatuur en archieven laten zien dat er zich vanaf de zestiende eeuw zo’n honderd vluchtelingengroepen in Nederland hebben gevestigd. Van de Zuidelijke Nederlanders die vanuit
het huidige België voor de Spaanse bezetter wegvluchtten tot aan de Syriërs vier eeuwen later.

Achterlaten en opnieuw beginnen biedt een bijzondere kijk op de geschiedenis van vluchtelingen in Nederland, door persoonlijke levensgeschiedenissen van de zestiende eeuw tot 1951 én levensverhalen van vluchtelingen van de laatste decennia bijeen te brengen. We lezen over vrijdenkers, handelaren en dichters, maar ook over schuinsmarcheerders, die ieder op hun eigen manier een bijdrage leverden aan de samenleving van toen en nu.

 

Dit vlot geschreven en ruim geïllustreerde boek laat ons een kant zien van het vluchtelingenvraagstuk die maar weinig aan bod komt: hoe mensen die alles achter zich moeten laten een nieuw bestaan opbouwen en wat ze daarbij aan kansen en obstakels tegenkomen. 

 

Elias van der Plicht baseerde het boek op onderzoek op materiaal dat in verschillende landelijke en plaatselijke archieven, en in de literatuur, over vluchtelingen voorhanden is. Hij voerde het onderzoek uit tussen maart 2014 en begin 2016. Naast persoonlijke levensverhalen uit een ver verleden gebruikt hij een selectie van 20 oral history interviews uit het project Ongekend Bijzonder.