menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Jacques Presser

Het begon zo kalm, kleinburgerlijk, als men wil. Het eindigde rusteloos en juist onburgerlijk dat verwoeste leven van de historicus Jacques Presser wiens naam, samen met de geschiedschrijver Lou de jong, ook in deze twintigste eeuw genoemd en geciteerd blijven zal. Nanda van der Zee heeft niet alleen de betekenis van de historicus Presser, maar ook de literator die hij had willen zijn en daarmee de mens die Presser, – als ingehaald en aangetast door de eigen tijd – , zou worden, in een veelzijdige biografie ineen laten vloeien.