menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

The Artist Interview

Gesprekken met kunstenaars worden steeds meer beschouwd als een essentieel onderdeel voor het beheer en behoud van moderne en hedendaagse kunst. Zo bleek tijdens het internationale symposium ‘Modern Art: Who Cares?’ (Amsterdam, 1997).

 

Een van de mogelijkheden om zoveel mogelijk authentieke, inhoudelijke en technische informatie te verzamelen over moderne en hedendaagse kunstvoorwerpen, is het interviewen van kunstenaars. SBMK, RCE en de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben in een periode van circa tien jaar twee grote projecten met betrekking tot het kunstenaarsinterview uitgevoerd – het ‘Pilotproject Kunstenaarsinterviews’ en het vervolg ‘Kunstenaarsinterviews/Kunstenaarsarchieven’.

 

Uit de pers:
‘Wie heeft meer kennis over de totstandkoming van een kunstwerk dan de kunstenaar zelf? Het creatieve proces, de gebruikte materialen en technieken, de betekenis van het werk: het is kennis die belangrijk is voor de conservering en eventuele restauratie van het werk. Hét middel om deze informatie te verkrijgen is het kunstenaarsinterview, meent de Stichting Behoud Moderne Kunst (SMBK) die in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Universiteit van Amsterdam dit handboek met richtlijnen heeft ontwikkeld. Op systematische wijze wordt in deze geheel Engelstalige uitgave beschreven hoe je zo’n interview aanpakt: van voorbereiding, benaderingswijze en structuur tot nabewerking. Per onderwerp en discipline worden suggesties gegeven voor vragen. Ter inspiratie en illustratie bevat het boek ook interviews met tien in Nederland werkende kunstenaars onder wie Peter Struycken, Marina Abramovic, Ger van Elk en Marijke van Warmerdam. Zij werden ondervraagd door conservators en restauratoren van Nederlandse kunstinstellingen. Met bronverwijzingen, bibliografie en index en enkele kleurenfoto’s en stills. Voor de professional en de liefhebber met grote interesse.’ Karin van Hoof – NBD Biblion