menu

The Oral History Review

Oral history and digital humanities: Voice, Access, and Engagement

Oral History and Education. Theories, Dilemmas, and Practices

Doing Oral History

Oral history theory

The Voice of the Past: Oral History

The Oral History Reader

Oral History – de mensen en hun verhalen

Omgaan met de eigentijdse geschiedenis is ondenkbaar zonder de verhalen over het verleden. Selma Leydesdorff heeft jarenlang nationaal en internationaal een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van oral history, een vakgebied dat in de wetenschappelijke praktijk van het historisch onderzoek in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een internationaal erkende vorm van geschiedschrijving.

 

In 2004 deed zij van de vroege ontwikkeling van oral history verslag in De mensen en de woorden. Nu, bijna een decennia later, is het tijd opnieuw de stand van zaken op te maken. Haar inzichten van nu zijn gebaseerd op nieuw onderzoek naar hoe verhalen van getraumatiseerde betrokkenen gangbare beelden over het verleden veranderen. Zij kijkt terug op haar werk op het gebied van de traumatische herinneringen van de vrouwen van Srebrenica en de levensloop van overlevenden van trauma, Sobibor en andere kampen.

 

Leydesdorff pleit daarnaast voor een betere coördinatie van het inmiddels omvangrijke en verspreide bronnenmateriaal, en voor een digitale inhaalslag om deze bronnen, die onze kijk op het verleden onvermijdelijk vernieuwen, beter toegankelijk te maken.

Dienke Hondius, Arjan van Hessen en Fridus Steijlen hebben korte bijdragen geleverd over respectievelijk ‘zwarte geschiedenis’, digitalisering en (post)koloniale herinnering.

Oral history en geschiedenisonderwijs

Mondelinge getuigenissen zijn steeds populairder geworden in het erfgoedveld en in de populaire cultuur. Het relatieve gebrek aan betrokkenheid bij oral history in het geschiedenisonderwijs in Nederland is daarom verrassend. Anders dan in de ons omringende landen, en ook in de Angelsaksische wereld, wordt er in de curricula van de lerarenopleiding geschiedenis nauwelijks aandacht besteed aan orale geschiedenis.

 

Bestaande initiatieven zijn volledig afhankelijk van de inspanningen van individuele docenten, en staan vaak los van andere interviewprojecten, erfgoedinstellingen, en het schoolcurriculum. Een stevige basis en een duurzame structuur zijn nodig om de belangrijke initiatieven op het gebied van oral history in het onderwijs te versterken en uit te breiden. Deze kwesties worden nog dringender tegen de achtergrond van de digitale revolutie en de gevolgen daarvan voor oral history.

 

Welke mogelijkheden zijn er voor oral history in het klaslokaal, en (hoe) kan digitalisering de praktijk van oral history in onderwijs en onderzoek versterken? De bijdragen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op focusgroepinterviews met docenten geschiedenis, vragenlijsten onder docenten en studenten, en/of literatuurstudie. Ze presenteren verschillende mogelijkheden voor het implementeren van oral history in het geschiedenisonderwijs, evenals suggesties voor verder onderzoek.

 

Inleiding

Susan Hogervorst

https://doi.org/10.5117/TVGESCH2018.4.004.HOGE

 

Het persoonlijke verhaal maakt geschiedenis behapbaar

Tim Huijgen

HTTPS://DOI.ORG/10.5117/TVGESCH2018.4.005.HUIJ

 

‘Dit vergeet ik nooit meer’
Marloes Hülsken
HTTPS://DOI.ORG/10.5117/TVGESCH2018.4.006.HULS

 

‘Echte oorlogsgeschiedenis’
Susan Hogervorst
HTTPS://DOI.ORG/10.5117/TVGESCH2018.4.007.HOGE

 

Leren digitaliseren
Norah Karrouche
HTTPS://DOI.ORG/10.5117/TVGESCH2018.4.008.KARR

Wat is mondelinge geschiedenis?