menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Sprekende geschiedenis

 

Sprekende geschiedenis is de naam van het Nederlandse Knooppunt Oral History.

Oral history bestaat uit:

  1. Mondelinge getuigenissen en verhalen van mensen over bepaalde historische gebeurtenissen of periodes
  2. Verhalen van mensen over de geschiedenis van de omgeving waar zij wonen
  3. Levensverhalen van mensen die tot een bijzondere groep behoren.

Deze verhalen worden verzameld door middel van (open) interviews.

Het Knooppunt Sprekende geschiedenis legt verbindingen tussen verhalen, mensen, organisaties, archieven, musea, lokale initiatieven, wetenschappelijke instituten en scholen. Hierdoor ontstaat er meer overzicht wat er in Nederland aan oral history is gedaan en wordt gedaan.

Deze website biedt materialen, cursussen en verwijzingen voor vrijwilligers en professionals die zelf een oral history project willen doen. Je kunt kijken welke verhalen en collecties er zijn, waar die zijn te vinden en wie zich allemaal met oral history bezighouden.