menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Call for papers: Oral History and Life Stories Network

 

The Oral History and Life Stories Network is one of the 27 networks of the ESSHC and brings together oral history and life story researchers and practitioners who explore memory, narratives, and history. Broadly, they want to encourage papers that explore methodological questions and challenges as well as the relationship between oral histories and the construction and analysis of life stories, both in terms of processes and outcomes.

 

This is a thematically open Call for Papers, but they would like to stimulate some topics that may attract broader interest:

 

  •  theoretical and methodological challenges of oral history today
  • impact of the digitization process on doing oral history and the analysis; challenges of digitization (audio and video), e.g. transcript, keywording, archiving
  • reuse of (archived) oral history materials
  • reflections on legal issues and ethical questions in oral history
  • themes of oral history today, e.g. whose memories are collected, analysed, and archived
  • shared authority/sharing authority
  • teaching oral history and supervision of oral history projects – experiences, challenges, concepts
  • reflections on combining oral history and life story methods
  • relations of oral history to other fields (e.g. social sciences, ethnology, memory studies, etc.)

 

The deadline for the required pre-registration and upload of a paper or session proposal at the ESSHC website is April 15, 2024. 

 

More information

Open oproep: Verrijken en publiceren van erfgoedcollecties voor webportaal ‘Ons Land: Nederland, Nederlands- Indië, Indonesië’

Binnen het Programma Indisch Erfgoed Digitaal (PIED) wordt gewerkt aan de realisatie van het webportaal ‘Ons Land over de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië’ met ruimte voor een financiële bijdrage voor musea en erfgoedinstellingen. 
 

In het programma is ruimte voor het digitaliseren, verrijken en nader toegankelijk maken van relevante erfgoedcollecties. Musea en erfgoedinstellingen met deze collecties worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze oproep om waardevolle collecties te verrijken en beschikbaar te maken. Deze oproep bestaat uit twee trajecten, waarbij er in het tweede traject extra aandacht is voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van (audiovisueel) Oral History-materiaal.

 

Lees hier de volledige open oproep.

 

Let op: de deadline voor de eerste ronde is 1 maart 2024.