menu

Vrijwilligers gezocht voor uitschrijven interviews met veteranen

Wil jij meehelpen met het doorzoekbaar maken van veteraneninterviews? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die transcripties van interviews met veteranen willen controleren en labelen. Het werk kan thuis achter de computer gedaan worden en je kan zelf bepalen hoeveel interviews je uitschrijft en/of labelt.

 

Het Nederlands Veteraneninstituut heeft een unieke collectie oral history interviews. Vanuit het Oral History-Knooppunt Sprekende geschiedenis is het initiatief gekomen om een koppeling te maken tussen de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen en interviews uit andere oral history collecties. Opzet is dat de interviews doorzoekbaar worden gemaakt op de betekenis die mensen aan het begrip vrijheid geven.

 

Vind je het leuk om op deze manier bij te dragen aan de interviewcollectie van het Nederlands Veteraneninstituut en het project ‘Het thema vrijheid’, meld je dan aan bij Annabel de Ruijter: a.d.ruijter@nlveteraneninstituut.nl.

Project: ‘Embracing diversity’

Project: ‘Embracing diversity’: ervaringen van eerste-generatie Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse studenten aan de VU

 

De Vrije Universiteit Amsterdam staat bekend als een diverse universiteit, en veel studenten hebben een ‘niet-westerse’ achtergrond. Maar naar de achtergronden van deze diversiteit en de ervaringen van de betrokkenen, is nog nauwelijks onderzoek gedaan vanuit historisch perspectief. Dit oral history-project richt zich op ervaringen van Nederlands-Marokkaanse en Nederland-Turkse eerste-generatie studenten aan de VU vanaf de jaren tachtig.

 

Het project gaat van start in september 2022. Eerste-generatie studenten worden geïnterviewd over de redenen waarom zij aan de VU gingen studeren, hun ervaringen met medestudenten, staf, het diversiteitsbeleid aan de VU, en veranderende attitudes ten aanzien van islam aan de universiteit en in Nederland. De interviews zullen plaatsvinden in januari 2023 in het kader van de cursus ‘Oral History and Biography’ voor geschiedenisstudenten. Studenten zullen hierbij onder begeleiding de interviews afnemen. Bovendien worden de interviews duurzaam opgeslagen voor hergebruik in samenwerking met DANS en het Universiteitsarchief/Stadsarchief Amsterdam.

 

Het project wordt geleid door Norah Karrouche, universitair docent aan de VU en onder meer gespecialiseerd in de (herinnerings)cultuur van Noord-Afrikaanse gemeenschappen in Europa; en Ab Flipse, universiteitshistoricus van de VU. Het wordt ondersteund door derdejaars geschiedenisstudent en student-assistent Oumayma Akachaou Achaffay.

 

Het project wordt mogelijk gemaakt door Clue+: Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage en vindt plaats in samenwerking met verschillende andere VU-centra, zoals het Decolonization LAB, het HDC Centre for Religious History, en het Stevin Centre for History of Science and Humanities.

 

Meer informatie over dit project? Interesse in een deelname aan het project? Neem contact  op met student-assistent Oumayma.

Interviewers inwoners Benedenstad gezocht

Voor een geschiedenisproject na de zomer zijn de Oral History Werkgroep van Numaga en het Regionaal Archief Nijmegen, op zoek naar mensen met een hart voor de geschiedenis van Nijmegen. Naar mensen die graag meer willen weten over de geschiedenis van de benedenstad en naar de geschiedenis van de mensen die er wonen. 

 

Oral History

Voor het project willen we bewoners van de benedenstad interviewen. Mensen die er hun hele leven gewoond hebben. We willen weten hoe zij de veranderingen die er sinds de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden ervaren hebben. Door bewoners te interviewen voegen we ook hun verhaal toe aan de geschiedenis, die tot nu toe vooral gekleurd werd door het perspectief van de gemeente en haar ambtenaren. De interviews worden opgenomen in de Verhalenbank van het Regionaal Archief Nijmegen.

 

Wij bieden een introductieavond interviewen/oral history aan in samenwerking met Erfgoed Gelderland op 14 september om 19:30 in het Regionaal Archief Nijmegen (Mariënburg 27). De uiteindelijke interviews vinden begin oktober plaats. Precieze datum wordt bepaald in overleg met interviewer en geïnterviewde.

 

Interesse?

Lijkt u dit wat? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de Oral History werkgroep van Numaga, Paul van der Flier via paulvanderflier@hotmail.com  of 06-27581492. Ook als u geïnterviewd zou willen worden: neem vooral contact op!

 

Fotocredit: een drietal bewoners van het Ottengas voor de deur (1930-1935), fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen, Publiek Domein. Achtergrond: een uitsnede van het ”S.O.S. plan”.

Nieuw initiatief: het Nederlands Moslim Archief

Sinds deze week heeft ons land een islamitische archiefinstelling: het Nederlands Moslim Archief. Het is een initiatief dat niet alleen erfgoed wil bewaren, maar ook meer bewustzijn wil creëren van de culturele bijdrage van moslims en de islam.

 

Hét geheugen van Nederlandse moslims

Het Nederlands Moslim Archief heeft als missie om het cultureel en religieus erfgoed van Nederlandse moslims en de gedeelde geschiedenis met andere Nederlanders een plek te geven in het collectieve geheugen van Nederland. Onder het culturele en religieuze erfgoed van Nederlandse moslims  wordt verstaan alle culturele en religieuze uitingen van moslims uit verschillende moslimgemeenschappen die betekenis dragen en een verhaal vertellen. Door dit erfgoed en de gedeelde geschiedenis een eigen plek te geven in Nederland dragen we bij aan een inclusievere samenleving, waar iedereen erbij hoort ongeacht culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

 

Dit doen we ten eerste door materieel erfgoed van Nederlandse moslims te verzamelen of in kaart te brengen, zoals waardevolle documenten, kunstvoorwerpen of moskeeën. Ten tweede gaat het ook om  immaterieel erfgoed, zoals  het verzamelen en bewaren van (mondelinge) verhalen en herinneringen van en over Nederlandse moslims. Verhalen die humaniseren, die de mens achter ‘de Nederlandse moslim’ in al zijn verscheidenheid tonen. 

 

Daarnaast is het Nederlands Moslim Archief een cultureel-educatief centrum, dat een ontmoetingsplek is en deze gedeelde geschiedenis en cultuur voor een breder publiek, zowel jong als oud, ontsluit en toegankelijk en herkenbaar maakt.

 

Op de website van NMA lees je meer over dit initiatief of lees het interessante interview hier met mede-oprichters Kamel Essabane en Nafiye Aydogdu, ook over het belang van oral history.

 

 

Vacature: onderzoeker Inventarisatie Oral History Collecties Indische Gemeenschap- NIOD-KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft een vacature uitstaan voor een Onderzoeker Inventarisatie Oral History Collecties Indische Gemeenschap- NIOD-KNAW. Meer informatie en reageren kan via link

Faro platform Oral history online!

Op het platform Faro kan iedereen die betrokken is bij cultureel erfgoed meepraten over en bijdragen aan de totstandkoming van de Faro uitvoeringsagenda. Een agenda waarmee we voorstellen doen hoe we in Nederland het Verdrag van Faro (Raad van Europa) omzetten naar concrete actie. Denk daarbij aan onderwerpen als erfgoedparticipatie, toegankelijkheid en meerstemmigheid.

 

Uit het onderzoek en alle gesprekken binnen het erfgoedveld kwam het belang van verhalen en oral history als democratische en meerstemmige methode naar boven. De ambities voor de uitvoeringsagenda sluiten dan ook aan bij de doelen van het Knooppunt Oral History – ‘Sprekende geschiedenis’. We hebben drie ambities geformuleerd waar men op kan reageren en aanvullen:

 

  • Erkenning van de meerwaarde van oral history in het erfgoedveld.
  • Een plek voor uitwisselen van kennis en ervaringen, voor het stimuleren en inspireren van oral history initiatieven.
  • Het verbeteren van mogelijkheden om oral history collecties te borgen en deze vindbaar en toegankelijk te maken.

 

We zijn benieuwd naar jouw reactie en ideeën. Wat vind je van deze ambities en hoe zouden ze in de praktijk vorm kunnen krijgen? Laat een reactie achter en bouw mee aan de Uitvoeringsagenda voor Faro. Dit ambitiedocument wordt aangeboden aan de Staatssecretaris van Cultuur in het kader van de ondertekening en implementatie van het Verdrag van Faro. 

 

Ga direct naar het thema Oral history op het platform en praat mee. Nadat je je geregistreerd hebt kun je deelnemen. Tot ziens op het platform!

Uniek oral history lesmateriaal in ontwikkeling

Erfgoed Gelderland ontwikkelt uniek oral history lesmateriaal in samenwerking met de Gelderse oorlogsmusea, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en verschillende mbo-opleidingen in Gelderland. Het lesmateriaal is onderdeel van het project ‘Vrijheid en Burgerschap’ en bestaat uit een vijftal korte films bestemd voor het mbo-onderwijs. In de films worden de basisprincipes van de oral history interviewtechniek op een verhalende manier uitgelegd, zodat studenten daarna zelf een interview kunnen afnemen over het onderwerp vrijheid. Het project wordt mogelijk gemaakt door provincie Gelderland. Lees meer hier.

 

Fotocredit: Erfgoed Nederland

Terugblik Kick-off bijeenkomst “Sprekende geschiedenis”

Op 28 januari vond de Kick-off bijeenkomst plaats van het Knooppunt Oral History “Sprekende geschiedenis” bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Deskundigen van verschillende disciplines gingen met elkaar in gesprek over de stand van zaken m.b.t. oral history in Nederland, hun toekomstverwachtingen en wenselijke ontwikkelingen op dit gebied.

 

Stichting BMP organiseerde met diverse partners deze bijeenkomst om:

  • De start van het Knooppunt te markeren
  • Het programma van het Knooppunt bekend te maken
  • Van de oral history community in Nederland te horen welke verwachtingen zij van het Knooppunt hebben.

 

Een terugblik (verslag) van de kick-off kun je hier downloaden. De bijeenkomst kijk je terug hier.

Oral history onderzoek voor het Smokkelmuseum

Ben je op zoek naar een vrijwilligersklus bij jou in de buurt of kan je wel wat hulp gebruiken bij het vinden van nieuwe vrijwilligers? Erfgoedvrijwilliger.nl is dé plek voor vrijwilligers(organisaties) in de erfgoedsector.

 

Op de website staan diverse vacatures voor vrijwilligers, per provincie of soort werk. Zo zoeken ze momenteel vrijwilligers voor Oral History onderzoek voor het Smokkelmuseum.

 

Smokkelen is van alle tijden, denk maar eens aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Door de Europese eenwording is het karakter van smokkelen wel veranderd. Verhalen van vroeger en nu worden getoond in het Smokkelmuseum. Met jouw onderzoek en oral history interviews draag je bij om de verhalen van (ex-)smokkelaars en douane medewerkers op te halen.

 

Omdat het museum een verzelfstandigingsproces in gaat zoeken ze in verband met uitbreiding, professionalisering en oplopende bezoekersaantallen meerdere vrijwilligers. Vind jij het leuk om nieuwe verhalen aan de collectie van Smokkelmuseum Cranendonck toe te voegen? Meer informatie en de vacature vind je hier.

 

Erfgoedvrijwilliger.nl is een samenwerking tussen Erfgoed Gelderland, Erfgoed Brabant en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Met de website dragen de erfgoedhuizen bij aan een toekomstbestendige erfgoedsector.