menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Open oproep: Verrijken en publiceren van erfgoedcollecties voor webportaal ‘Ons Land: Nederland, Nederlands- Indië, Indonesië’

Binnen het Programma Indisch Erfgoed Digitaal (PIED) wordt gewerkt aan de realisatie van het webportaal ‘Ons Land over de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië’ met ruimte voor een financiële bijdrage voor musea en erfgoedinstellingen. 
 

In het programma is ruimte voor het digitaliseren, verrijken en nader toegankelijk maken van relevante erfgoedcollecties. Musea en erfgoedinstellingen met deze collecties worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze oproep om waardevolle collecties te verrijken en beschikbaar te maken. Deze oproep bestaat uit twee trajecten, waarbij er in het tweede traject extra aandacht is voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van (audiovisueel) Oral History-materiaal.

 

Lees hier de volledige open oproep.

 

Let op: de deadline voor de eerste ronde is 1 maart 2024. 

Programma Faro en “Oral History voor iedereen”

Staatssecretaris Gunay Uslu zal nog dit jaar het Verdrag van Faro ondertekenen. Daarmee committeert Nederland zich aan de afspraken in het verdrag over de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed. Dat meldde zij eind april in de door haar verzonden Kamerbrief ‘Verdrag van Faro: erfgoed is mensenwerk’. Het verdrag is opgesteld door de Raad van Europa en benadrukt een perspectief op erfgoed waarin mensen en hún relatie met erfgoed centraal staan.

 

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt er een uitvoeringsprogramma Faro om de uitgangspunten van het verdrag samen met het erfgoedveld te vertalen naar de praktijk. Eerder is al met verschillende partners en belanghebbenden verkend wat de betekenis is van het verdrag voor Nederland en hoe zij dit kunnen verankeren in de erfgoedzorg. Eén van de initiatieven die genoemd wordt is ‘Oral history voor iedereen’. 

 

Vanuit het Knooppunt Oral History willen we het initiatief nemen om het motto “Oral history voor iedereen” uit te werken. Daarbij denken we aan makers, gebruikers, bewaarders én publiek. Er is veel behoefte aan cursussen interviewen, meer en eenvoudigere mogelijkheden voor opslaan, ondersteuning bij digitalisering en het maken van transcripties en bij het bereiken van publiek.

 

Bekijk hier dit initiatief en praat mee!