menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Terugblik expertmeeting erfgoedcoaches en Oral history

Op donderdag 18 april organiseerde het Knooppunt Sprekende geschiedenis samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland, een expertmeeting voor erfgoedcoaches. Centraal stond de vraag hoe erfgoedcoaches met name kleinere erfgoedorganisaties en vrijwilligers kunnen ondersteunen bij het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van hun Oral history collecties.

 

De bijeenkomst startte met een korte inleiding over de aard, de waarde en het belang van Oral history. Hierna volgde een inventarisatieronde onder de deelnemers van de eigen ervaringen met Oral history en vragen en wensen die er leven rondom de ondersteuning van kleinere organisaties en initiatieven.

 

Lian van der Zon van Erfgoed Gelderland presenteerde de uitkomsten van een enquête onder leden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland over Oral history-collecties in hun bezit, waarna Britt Grootes van Sprekende geschiedenis een aantal vraagstukken introduceerde rondom het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van Oral history. Hierna volgde een levendige discussie rond de aangedragen thema’s die uiteindelijk leidden tot een aantal concrete actiepunten. Sprekende geschiedenis zal het initiatief nemen om op de genoemde vraagstukken vervolgbijeenkomsten te organiseren in een kleiner comité met als doel tot concrete vervolgstappen en projecten te komen. Specifiek wordt ingezet op:

 

  • Het organiseren van ondersteuning voor kleinere initiatieven op lokaal niveau bij transcriberen met AI en duurzaam en toegankelijk bewaren;
  • Het in kaart brengen van de specifieke eisen die het bewaren en registreren van oral history stelt aan collectie registratiesystemen;
  • Het ontwikkelen van specifiek op Oral history gerichte metadata en termenlijsten;
  • Het versterken van het bewustzijn van het belang en de waarde van Oral history bij provincies en OCW.

 

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst kun je hier lezen.