menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Archiveren van oral history

De Archiefsector is er steeds meer van doordrongen dat oral history in het beleid van de archieven thuishoort. Maar welke stappen moet je nu zetten, hoe zit het met privacy en toestemmingsformulieren én hoe krijg je de directie en de medewerkers mee? Een paar van de vragen die de revue passeerden tijdens de expertmeeting die we op 2 maart met de archiefsector in Utrecht organiseerden.

 

Op deze pagina vind je:

 1. De bevindingen uit de expertmeeting, een aantal conclusies en vervolgstappen die gezet worden.
 2. Een eerder verschenen artikel in het Archievenblad over dit onderwerp.
 3. Een link naar het Forum van ‘Sprekende geschiedenis’ waar je met andere professionals in gesprek kunt gaan en zelf onderwerpen kunt agenderen.
 4. Het essay ”Vergeet ons niet. Over diversiteit en inclusie bij het Stadsarchief Amsterdam”.

 

Expertmeeting – 2 maart 2023 – Het Utrechts Archief  

Op 2 maart 2023 kwamen zo’n 20 professionals uit de archiefwereld bij elkaar om samen na te gaan wat de belangrijkste vraagstukken zijn als het gaat om het archiveren van oral history materiaal. Ze deden dit op uitnodiging van het Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’ en medewerkers van het Expertisecentrum van het Nederlands Veteranen Instituut.

 

Aanleiding vormden de vragen waarmee medewerkers van het Expertisecentrum van Nederlandse Veteranen Instituut geconfronteerd worden bij het duurzaam willen opslaan en toegankelijk maken van hun enorme oral history collectie.

 

Doel van de expertmeeting is om breder te inventariseren welke vraagstukken er spelen bij het archiveren van oral history materiaal, wat de deelnemers van elkaar kunnen leren en welke stappen er gezet kunnen worden om concreet verder te werken aan deze vraagstukken. Dit alles ter voorbereiding van een door ‘Sprekende geschiedenis’ te organiseren vervolg bijeenkomst voor een breder publiek, in het najaar van 2023.

De expertmeeting bestond uit de volgende onderdelen:

 

 • Introductie door Saskia Moerbeek, directeur van stichting BMP en Initiatiefnemer van het Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’. 
   
 • Introductie van de vraagstukken door Annabel Ruijter en Jeoffrey van Woensel van de Nederlandse Veteranen Instituut (ICNV). 
   
 • Verkenning duurzame verhalen. Wat is nodig om digitale verhalen duurzaam toegankelijk en beschikbaar te maken? Door Tamara van Zwol, Netwerk coördinator “Houdbaar” van het Netwerk Digitaal Erfgoed. 
   
 • Groepssessie 1: Over bewaren en toegankelijk maken van interviews
  Besproken onderwerpen: Beleid eigen organisatie, Collectiebeheersystemen, Rol Archieven (publieksfunctie en neutraliteit), Handleiding archiveren van oral history materiaal.

 

 • Groepssessie 2: Over privacy en AVG
  Besproken onderwerpen: Archiefwet, AVG, Algemene en bijzondere persoonsgegevens, Het recht om vergeten te worden, Privacy na overlijden, Toestemming en restricted interviews

 

 • Conclusies

 

Bekijk of download het uitgebreide verslag hier. 

Artikel “Archieven en oral history” in het Archievenblad. 

Bron: Archievenblad 2022 nummer 6, blz. 38 & 39

 

 

Eerder verscheen in het Archievenblad het artikel ‘Archieven en oral history’ waar we spraken met enkele archiefinstellingen over hun ervaringen en prangende vraagstukken m.b.t dit onderwerp.

 

Aan het woord komen: Jantje Steenhuis, directeur van Stadsarchief Rotterdam, Thijs de Leeuw en Mariët Bruggeman, respectievelijk onderzoeker en hoofd van de studiezaal van het BHIC, en Vincent Robijn, directeur van Collectie Overijssel.  

 

Lees het volledige artikel hier

Ga naar het Forum van ‘Sprekende geschiedenis’ en praat mee!

Praat mee op het forum van ‘Sprekende geschiedenis’

Sinds kort heeft ‘Sprekende geschiedenis’ een forum waar onze community vragen stelt en ervaringen uitwisselt over verschillende onderwerpen gerelateerd aan oral history. Een aantal vragen / discussies gerelateerd aan archiveren en oral history vind je terug in het forum. Praat mee, stel je vraag of ga in gesprek met anderen. 

 

Forum ‘Sprekende geschiedenis’

 

Dit vind je misschien ook interessant: