menu

Vrijheid als thema

Vrijheid komt vaak aan de orde in de verhalen van mensen. Dat geldt voor mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, voor mensen die hun land moesten ontvluchten, maar ook voor andere groepen.

COLLECTIES:

Veteraneninstituut

Getuigenverhalen

Ongekend Bijzonder


Foto: Monument voor de Afschaffing van de slavernij in Nantes

 

Expositie ‘mijn vrijheid – jouw vrijheid’

Het Knooppunt Sprekende geschiedenis voert een pilotproject uit met de titel Vrijheid als thema.

Over het algemeen ervaren mensen in Nederland vrijheid als vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend, dat ze vaak niet beseffen wat er voor nodig is om vrijheid in stand te houden. In de huidige discussies naar aanleiding van de coronamaatregelen, lijkt het vooral te gaan over individuele vrijheid. Maar ervaringen van mensen uit het verleden laten zien dat vrijheid veel meer inhoudt.

 

Doel van het project Vrijheid als thema is om:

 1. In de praktijk na te gaan wat er allemaal komt kijken als je verschillende oral history collecties wilt verbinden en doorzoekbaar maken op een bepaald thema.
 2. Te inventariseren wat sprekers uit verschillende periodes en groepen voor betekenis geven aan het begrip vrijheid.

Het project Vrijheid als thema is gestart in oktober 2021 en duurt tot en met september 2022.  Het bestaat uit twee fases

 

Fase 1: Ontwikkelen inhoud

 1. Selecteren van 150 tot 200 interviews uit de collecties van het Nederlands Veteranen Instituut, het NIOD, het project Ongekend Bijzonder (vluchtelingen) en een nog te kiezen oral history collectie uit de gemeente Den Haag.
 2. Het ontwikkelen van een tool voor vrijwilligers die:
  • Deze interviews waar nodig gaan transcriberen.
  • De interviews gaan labelen op basis van de betekenis die de sprekers geven aan het begrip vrijheid.
 3. Het ondersteunen en begeleiden van de vrijwilligers bij hun werkzaamheden.
 4. Aansprekende fragmenten van verhalen op de website Sprekende geschiedenis publiceren.

Fase 2: Maken van presentaties en educatief materiaal

 1. Met 20 Vrijwilligers uit Den Haag (jongeren uit de Schilderswijk en Moerwijk en volwassen vluchtelingen) digitale presentaties over vrijheid maken. Hiervoor gebruiken ze quotes uit de interviews én hun ideeën. De deelnemers krijgen een cursus van kunstenaars die met digitaal materiaal werken.
 2. Op basis van de digitale presentaties een digitale expositie over vrijheid maken die bij Beeld en Geluid Den Haag getoond wordt.
 3. In samenwerking met jongeren, educatief materiaal over vrijheid ontwikkelen voor jongeren die meedoen aan Maatschappelijke Diensttijd projecten. Het gaat hierbij om materiaal dat jongeren buiten school aanzet om aan de slag te gaan met dit thema.
 4. Het begrip vrijheid aan de hand van verhalen uit heden en verleden verder uitdiepen, in de huidige maatschappelijke context plaatsen en in verband brengen met de democratische rechtsstaat.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met:

 

 

 

Het project wordt gefinancierd door:

 

 

Martin Luther King

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid

 

Het thema Vrijheid:

 • verbindt verleden en heden

 • nodigt uit om over de toekomst na te denken

 • spreekt heel verschillende mensen en groepen aan

 • raakt aan diepe menselijke drijfveren

 • gaat over de verhouding tussen individuele mensen, groepen, organisaties en de staat

 • verandert met de tijd en de maatschappelijke context mee, maar kent ook een aantal constante waarden