Vrijheid toen en nu

Vrijheid komt vaak aan de orde in de verhalen van mensen. Dat geldt voor mensen die de Tweede Wereld oorlog hebben meegemaakt, voor mensen die hun land moesten ontvluchten, maar ook voor andere groepen.

 

Het thema Vrijheid:

 • verbindt verleden en heden
 • nodigt uit om over de toekomst na te denken
 • spreekt heel verschillende mensen en groepen aan
 • raakt aan diepe menselijke drijfveren
 • gaat over de verhouding tussen individuele mensen, groepen, organisaties en de staat
 • verandert met de tijd en de maatschappelijke context mee, maar kent ook een aantal constante waarden

Martin Luther King

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid

COLLECTIES

 


Foto: Monument voor de Afschaffing van de slavernij in Nantes

Vrijheid vanzelfsprekend

Over het algemeen ervaren mensen in Nederland vrijheid als tamelijk vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend zelfs, dat veel jongeren niet beseffen dat we in een democratische rechtsstaat leven en wat er voor nodig is om vrijheid in stand te houden. De huidige corona maatregelen doen de vraag naar de betekenis en de voorwaarden voor vrijheid opleven.

Met het thema Vrijheid op de oral history website Sprekende geschiedenis willen we:

 • Een aantal interview collecties waarbinnen het onderwerp vrijheid aan de orde komt met elkaar verbinden door hiervoor een geavanceerd zoeksysteem te ontwikkelen (in samenwerking met 30 vrijwilligers, CLARIAH [1] en het Instituut voor Beeld en Geluid).
 • Een aantal bestaande interviewcollecties die over vrijheid gaan en die nog niet toegankelijk zijn, digitaliseren en beschikbaar maken voor het publiek (eveneens in samenwerking met Beeld en Geluid);
 • Partners in het land stimuleren om zelf oral history interviews te houden met bepaalde groepen om, op basis van hun levensverhalen, hun beleving van vrijheid in beeld te brengen;
 • Aansprekende fragmenten van verhalen op de website publiceren;
 • Het begrip vrijheid aan de hand van verhalen uit heden en verleden verder uitdiepen, in de huidige maatschappelijke context plaatsen en in verband brengen met de democratische rechtsstaat;
 • In samenwerking met een twintigtal vrijwilligers/studenten van diverse komaf, digitale presentaties maken over de beleving en de betekenis van vrijheid en op basis daarvan een (digitale) expositie inrichten;
 • Aansprekend educatief materiaal over vrijheid maken voor jongeren die meedoen aan Maatschappelijke Diensttijd projecten, zoals School des Levens.

[1] CLARIAH is de Common Lab research Infrastructure for the arts and humanities. https://www.clariah.nl/

Update

Mini-symposium ‘Iedereen vertelt’ – 4 november
Op 4 november 2021 organiseert Erfgoed Gelderland het mini-symposium ‘Iedereen vertelt’. Tijdens deze middag laten verschillende erfgoedorganisaties zien hoe zij oral history inzetten om erfgoed te verrijken en aansprekender te…
Lees verder