menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Gezocht: PhD Kandidaat voor ”De geschiedenis van de Tweede Feministische Golf in Nederland”

Foto: Kelompok Vrouwengroep uit het Atria archief

 

Heb je een MA in geschiedenis en ben je gepassioneerd door de geschiedenis van het feminisme en in het ontwikkelen van je expertise op het gebied van gender, vrouwen en oral history? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in deze PhD positie om te werken aan een oral history project over de geschiedenis van feminisme en vrouwenbewegingen in Nederland in de periode 1965-1990.

 

Dit PhD project zal de complexiteit en diversiteit van de geschiedenis van feministische bewegingen in de jaren 1965-1990 onderzoeken. Traditioneel is historisch onderzoek naar de tweede feministische golf in Nederland grotendeels gepubliceerd door degenen die betrokken waren bij de beweging zelf, met een focus op bekende groepen en individuen. Het gevolg is dat een verscheidenheid aan vrouwen die gerelateerd zijn aan de tweede feministische golf ontbreken in eerdere studies. Door deze vrouwen te bestuderen lever je een vernieuwende bijdrage aan de geschiedschrijving van het feminisme in Nederland.

 

Je bestudeert groepen en individuen die tot nu toe niet erg zichtbaar waren in de geschiedschrijving. Bijvoorbeeld organisaties van vrouwelijke journalisten, abortusartsen en verpleegsters, de Turkse arbeidersvrouwenbeweging Hollanda Türkiye Kadinlar Birligi, politici, vakbonden, organisaties van zwarte en migrantenvrouwen, of andere lokale, regionale of nationale of transnationale organisaties.

 

Oral history is je centrale onderzoeksmethode. Door een selectie van relevante actoren te interviewen, probeer je vragen te beantwoorden als: Hoe verhouden specifieke groepen en individuen zich tot idealen, ideologieën en handelingsrepertoires van het feminisme in de dagelijkse praktijk? Wie identificeerde zichzelf eigenlijk als feminist en voor wie en waarom was dit problematisch in het verleden en/of heden? Hoe verhouden herinneringen aan individuele vrouwen zich tot collectieve beelden en geschiedschrijving?

 

Gedurende je onderzoeksproject verken je de toegevoegde waarde van oral history in cultuurhistorisch onderzoek met een intersectionele en culturele benadering, met specifieke aandacht voor gender, etniciteit, klasse en regio. Onderdeel van het project is het leggen van contacten, verbindingen en samenwerkingsverbanden met individuele en groepen vrouwen. Je onderzoek wordt ingebed in het Radboud Instituut voor Cultuur & Geschiedenis (RICH) en je maakt deel uit van de Graduate School for the Humanities (GSH). Je besteedt 75% van je tijd aan het onderzoek voor en het schrijven van je proefschrift. De overige 25% wordt besteed aan training en academische dienstverlening aan de Faculteit der Letteren, inclusief onderwijs.

 

Lees de volledige vacature op de website van de Radboud Universiteit.