menu

Veertig vrouwen om nooit te vergeten: de Turkse en Marokkaanse vrouwenbeweging

Foto: Turkse vrouwen bij een staking. Door Bertien van Maanen. Uit de collectie van Atria

 

In de jaren 70 en 80 raakten steeds meer gastarbeiders betrokken bij verenigingen en stakingen die opkwamen voor hun rechten en belangen. In de jaren 70 werd gezinshereniging moeilijk gemaakt. De vrouwen die wel naar Nederland konden komen, werden afhankelijk gemaakt van hun echtgenoten. Haar verblijfsvergunning verviel als haar echtgenoot binnen 3 jaar na afgifte van het bewijs naar zijn vaderland zou terugkeren of van zijn vrouw zou scheiden.

 

 

In 1975 besloot een groep Turkse vrouwen zich af te scheiden van de algemene vereniging en op te komen voor hun rechten als Turkse vrouw: de Hollanda Türkiye Kadinlar Birligi (HTKB) werd opgericht. In de jaren 1982 volgde de Marokkaanse Vrouwen Vereniging (MVVN). 

 

 

Sprekende geschiedenis wil de verhalen van de eerste generaties vrouwen die hebben gestreden voor hun rechten vastleggen. Daarnaast zijn wij benieuwd naar de vrouwen van nu: welke maatschappelijke initiatieven zijn er op dit moment en hoe verhouden de vrouwen van nu zich tot de vrouwen van vroeger? 

 

Samen met vrijwilligers interviewen wij in de komende periode 40 vrouwen over hun betrokkenheid bij vrouweninitiatieven voor Turkse en/of Marokkaanse vrouwen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. 

 

MEER LEZEN OVER HET PROJECT ‘DE TURKSE EN MAROKKAANSE VROUWENBEWEGING IN 40 VERHALEN’

 

Dit project wordt uitgevoerd in nagedachtenis van Özden Yalim (1946 – 2023), voorvechter van Turkse vrouwenrechten en één van de initiatiefnemers van het project.