menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

5 vragen aan Nicole van Dijk

In onze nieuwe rubriek ‘5 vragen aan’ gaan we in gesprek met interessante mensen, ons netwerk en relaties en duiken we zo de wereld van oral history in en alles wat ermee te maken heeft. Deze maand Nicole van Dijk, initiatiefnemer en directeur van Stichting Wijkcollectie, voorheen werkzaam geweest voor Museum Rotterdam als programmamaker Echt Rotterdams Erfgoed.

 

1/ Kun je jezelf (kort) introduceren?

‘Als initiatiefnemer en directeur van stichting Wijkcollectie werk ik met een team van 7 medewerkers aan het borgen van het hedendaags wijk erfgoed. Voorheen werkte ik bij Museum Rotterdam als programmamaker Echt Rotterdams Erfgoed. Bij Museum Rotterdam heb ik jarenlang gewerkt op het snijvlak van erfgoed, wijkontwikkeling en als curator’.

 

2/ Wat is je expertise? 

‘Sinds 2,5 jaar dus als directeur van een hele leuke club mensen die in al meer dan 20 Rotterdamse Wijken het wijkerfgoed borgen en daarnaast het Echt Rotterdams Erfgoed verder ontwikkelen’.

 

3/ Met Stichting Wijkcollectie worden wijkverhalen in Rotterdam zichtbaar gemaakt en bewaard als het ‘immaterieel wijkerfgoed van de stad’ met als doel verbinding en samenwerking te starten. In hoeverre speelt oral history een rol in het verzamelen van deze verhalen?

‘Alle verhalen halen we op door open interviews te houden. Interviews worden opgenomen en getranscribeerd en vervolgens worden daar verhalen van gemaakt. Altijd in overleg met mensen die we gesproken hebben. In die zin is het oral history, wel gaat het bij ons om de historie van de toekomst. Met andere woorden, we leggen verhalen vast waarvan wij in overleg met wijkbewoners besluiten dat het tot de collectie belangrijke wijkverhalen hoort. Daarmee worden de verhalen benoemd tot wijkerfgoed. Dit zijn verhalen van mensen die zich op een of andere manier inzetten voor anderen in de wijk of voor een ontwikkeling die belangrijk gevonden wordt. Door dit tot wijkerfgoed uit te roepen willen we graag inspireren én waarderen. Dus we bieden verhalen en mensen het ‘erfgoedpodium’ als steuntje in de rug’.

 

4/ Met het project Echt Rotterdams Erfgoed worden opvallende verhalen en objecten verzameld samen met Rotterdammers. Het is een vernieuwde aanpak om stadsgeschiedenis te verzamelen. Kun je er iets meer over vertellen?

‘Ook deze collectie verhalen gaat over de geschiedenis in wording, of het erfgoed van de toekomst. Het Echt Rotterdams Erfgoed brengt dat in kaart van de hele stad, de Wijkcollecties van wijken. Dat betekent dat er soms een overlap is tussen de verschillende collecties. We zijn ooit begonnen met het Echt Rotterdams Erfgoed en door de potentie die we zagen voor samenwerking op wijkniveau zijn we superlokaal gaan werken. Door collecties wijkverhalen aan te leggen én wijkevenementen te organiseren konden we mensen uit dezelfde omgeving samenbrengen waardoor sneller samenwerkingen worden opgestart. De Echt Rotterdams Erfgoed collectie is nog steeds belangrijk omdat we daar thema’s uit kunnen filteren die voor de hele stad belangrijk zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld in het Echt Rotterdams Erfgoed als in de Wijkcollecties verhalen opgehaald over en door mensen die zich op een of andere manier inzetten voor een schonere stad. Omdat we zien dat dat zo leeft organiseren we in september een stadsopruimersconferentie. Met diverse partners in de stad en groepen uit verschillende wijken werken we hieraan. Met samenwerkingspartner Museum Rotterdam maken we een film over het verleden van het stadsopruimer en met de mensen die nu in de wijk actief zijn hebben we het over hedendaagse oplossingen’. 

 

‘Het gaat bij ons dus om immaterieel en hedendaags erfgoed. Drie lastige termen die op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden. Wat  is erfgoed, wanneer gaat het over nu en wat valt onder immaterieel erfgoed? Omdat wij erfgoed en in bredere zin cultuur zien als belangrijke onderdelen van het leven in de wijk, denken wij ook dat je juist met deze diffuse onderdelen van de samenleving veel verschil kunt maken. Want wij zien erfgoed als betekenisgevend, als een manier waarop je kunt komen tot een nieuwe gemeenschappelijkheid. Dat is natuurlijk altijd in ontwikkeling, maar wordt bij uitstek gedaan door mensen die daar nu over nadenken. Door met bewoners nu na te denken wat belangrijke activiteiten in de wijk zijn en waarom willen we bijdragen aan het vinden van nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid. Dat doen we met de wijkverhalen die we bij elkaar brengen en waarmee we de mensen die die verhalen vertellen een podium te bieden. Daarnaast zoeken we naar meer vormen om van die verhalen wijkerfgoed te maken. Bijvoorbeeld door het vast te leggen in foto of film, in theater of een andere kunstvorm. Hiermee kunnen we de verhalen overdragen en kan het collectief ervaren worden. Volgens ons een belangrijke voorwaarde voor erfgoed’. 

 

Wij zien erfgoed als betekenisgevend, als een manier waarop je kunt komen tot een nieuwe gemeenschappelijkheid

 

5/ Wat hoop je te bereiken met je werk? 

‘Ons doel is om met het (wijk) erfgoed van nu bij te dragen aan een meer rechtvaardige en sociale samenleving waar mensen zich gehoord en gezien voelen en waar mensen zelf de verandering in kunnen zetten die zij belangrijk vinden. Verhalen zijn voor ons de basis hiervan. In de verhalen horen we de wensen en verlangens maar ook de angsten en bedreigingen die mensen voelen. Als we thema’s of onderwerpen vaker horen, dan organiseren we evenementen of activiteiten waarin we dat adresseren. Zoals bijvoorbeeld met de stad opruimersconferentie. Hier vinden we het belangrijk dat bewoners zelf ideeën en verbeteringen aandragen en dat het niet een door de gemeente geregisseerde bijeenkomst wordt’. 

 

Volg Nicole op LinkedIn