menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Congo. Een geschiedenis

Een boek op basis van honderden oral history interviews

Congo. Een geschiedenis.

David Van Reybrouck

De Bezige Bij, 2010

9789403128337

Er is aan het begin van de eenentwintigste eeuw nauwelijks een roeriger natie dan Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, dat barst van de grondstoffen die onontbeerlijk zijn in onze moderne tijd – én van de gruwelijke conflicten. Hoe kon de vroegere, relatief rustige kolonie van België, sinds 1960 onafhankelijk, zo veranderen?

 

David Van Reybrouck beschrijft de verbijsterende geschiedenis van Congo, van ruim voor de komst van de ontdekkingsreiziger Stanley tot en met de invloed van China in de laatste tien jaar en de recente economische crisis. Van Reybrouck baseert zich niet alleen op zeldzaam archiefmateriaal en baanbrekend onderzoek, maar vooral ook op honderden oral history interviews die hij met Congolezen afnam. Zijn ooggetuigen gaan van eeuwlingen tot kindsoldaten, van rebellenleiders tot smokkelaars, van ministers tot maniokverkoopsters. Hun verhalen heeft de auteur in zijn grote geschiedenis geïntegreerd.

 

Meer informatie over het boek en David van Reybrouck is hier te vinden

Het water en de herinnering

De herinneringen aan de watersnoodramp van februari 1953 zijn als het ware opgegaan in verglijdende beelden van vluchtende mensen, voedseldroppings en water.

Herinneringen

De herinneringen aan de watersnoodramp van februari 1953 zijn als het ware opgegaan in verglijdende beelden van vluchtende mensen, voedseldroppings en water. In Het water en de herinnering wordt alsnog een poging gedaan op basis van de herinneringen en subjectieve ervaringen de ramp, die een grote betekenis heeft voor de Nederlandse identiteitsvorming in de afgelopen decennia, een plaats te geven in de nationale geschiedschrijving.

 

Oral history onderzoek

Door de gevolgde methode van oral history is dit boek tegelijkertijd een herbezinning over de betekenis van de herinneringen voor de omgang met het verleden. Aan het woord zijn nu eens niet de helden en de redders, maar de getuigenis van de getroffenen zelf staat centraal. In haar aanpak beoogt de historica Selma Leydesdorff het herinneren op zich tot inzet van historisch onderzoek te maken, en in die zin sluit zij aan bij de vernieuwing van de moderne geschiedwetenschap.

 

Authenticiteit

Toch is het water en de herinnering niet louter en academisch boek geworden. In verhalen van de slachtoffers  overheerst vooral de aangrijpende authenticiteit. Alle vertekeningen door het tijdsverloop ten spijt krijgt men opnieuw een indrukwekkend beeld van wat toen is gebeurd, en het wordt duidelijk waarom er nog steeds, ondanks de bescherming door de Deltawerken, over het water wordt gedacht en gesproken: het is een deel geworden van de cultuur van de getroffen eilanden.