menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

House of Hiv

Van 19 augustus t/m 9 september 2022 opende House of Hiv een tentoonstelling over 40 jaar community-initiatieven in Nederland. Verdeeld over een aantal locaties in Amsterdam waren er kamers gevuld met persoonlijke verhalen uit de verschillende door hiv getroffen community’s.
 

Vanaf 2020 is House of Hiv bezig met onderzoek naar en interviews over de geschiedenis getroffen Hiv-community’s. De uitdaging was om een inclusieve tentoonstelling te maken. Waarbij ze het onzichtbare zichtbaar maken. 

 

House of Hiv is een huis in aanbouw en een begin in het archiveren en documenteren van de geschiedenis van de Nederlandse hiv-gemeenschap.

 

Meer informatie vind je op de website houseofhiv.nl.

F03851

Getuigenverhalen

Deze website houdt de verhalen en persoonlijke getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog levend

 
De belevenissen en indrukken over de oorlog bewaren en vastleggen voor de toekomst

Collectie:

getuigenverhalen.nl

 

Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd.

 

Alle interviews zijn digitaal opgeslagen bij Data Archiving and Networked Services (DANS), partnerinstituut van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Naast deze digitale opslag is de website Getuigen Verhalen ontwikkeld door het NIOD. Hierin hebben alle projecten met de afgenomen interviews een plek gekregen. Met deze website wil het NIOD de herinnering aan de oorlog van hen die het hebben meegemaakt levend houden. U kunt nu via deze website uit de eerste hand horen van de oorlog.