menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Leven met water in Gelderland, vroeger en nu

Oral history verhalen over historisch waterbeheer

 

Map Tour oral history Leven met water:
Map tour

Leven met water en droogte speelt niet alleen tegenwoordig maar ook vroeger. Wat deed je als boer als de Slinge overstroomde? Hoe zorgde je als landgoed voor voldoende water in grachten en vijvers? Wat was de werking van een kopermolen? Hoe was het waterbeheer vroeger en nu?

Agrariërs, landgoedeigenaren, (gepensioneerde) medewerkers, dijkgraven, heemraden van waterschap, molenaars van watermolens en beekvrijwilligers vertelden hun verhaal.

 

Sinds 2016 hebben vrijwilligers uit de Oral History Werkgroep Gelderland levensverhalen vastgelegd over historisch waterbeheer, om het werk van de waterschappen (vroeger èn nu) zichtbaar te maken. Allerlei mensen zijn geïnterviewd: een eigenaar van een wasserij, vrijwilligers die beken en sprengen onderhouden, landgoedeigenaren, agrariërs, molenaars, mensen die dijkdoorbraken van dichtbij meemaakten. Hoe leefden zij met water?

Een bijzonder project omdat deze verhalen voor het eerst provinciebreed zijn vastgelegd.
Alle verhalen zijn te lezen via een maptour op de website van Landschapsbeheer Gelderland.