menu

Straatbeeld

tentoonstelling:

museumspeelklok.nl

Bekijk de beelden van veelbetekenende en markante orgelmannen en -vrouwen in de tentoonstelling Straatbeeld van het Museum van Speelklok tot Pierement.

 

In het kader van het Oral History Project rond de draaiorgelcultuur in Nederland zijn er diverse interviews gehouden met verschillende befaamde orgelmannen en -vrouwen. De straatorgelcultuur is een prachtige cultuur die niet verloren mag gaan, en een groot deel van deze cultuur zit in de mensen.

Bekijk de video’s waarin o.a. Tine en Leon Perlee, Ruud Brienen, Joop Budding, Jan Kees de Ruijter, Pieter van Aken en Franky Vlaeminck hun verhaal vertellen. Een prachtig tijdsdocument, dat zover terug gaat als de geïnterviewde zich kunnen herinneren. We leggen een deel van de Nederlandse geschiedenis rondom straatorgels vast, via de verhalen van orgelbouwers en restauratoren, exploitanten, orgeldraaiers en liefhebbers, inclusief de jongste generatie.

 

Het Oral History Project is onderdeel van de tentoonstelling Straatbeeld, die nu te zien is in het museum. In de tentoonstelling zijn drie van de in totaal acht interviews te zien.

 

Bekijk hier de video’s van het Oral History Project.

Meer afleveringen vind je terug op het YouTube-kanaal van Museum Speelklok of op de videopagina.

Getuigenverhalen

Deze website houdt de verhalen en persoonlijke getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog levend

 
De belevenissen en indrukken over de oorlog bewaren en vastleggen voor de toekomst

Collectie:

getuigenverhalen.nl

 

Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd.

 

Alle interviews zijn digitaal opgeslagen bij Data Archiving and Networked Services (DANS), partnerinstituut van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Naast deze digitale opslag is de website Getuigen Verhalen ontwikkeld door het NIOD. Hierin hebben alle projecten met de afgenomen interviews een plek gekregen. Met deze website wil het NIOD de herinnering aan de oorlog van hen die het hebben meegemaakt levend houden. U kunt nu via deze website uit de eerste hand horen van de oorlog.