menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Vrijheid labels

Vanuit het Oral History Knooppunt Sprekende geschiedenis is het initiatief genomen om rond het begrip Vrijheid een koppeling te maken tussen de oral history collecties Getuigenverhalen, Veteranenvertellen en het project Ongekend Bijzonder.

Doel is dat de collecties doorzoekbaar worden gemaakt op de betekenis die mensen aan het begrip vrijheid geven.

Om deze inhoudelijke koppeling te kunnen maken zijn interviews geanalyseerd op de betekenis die aan vrijheid wordt gegeven en zijn de verschillende interviewfragmenten van labels voorzien.

Hieronder een overzicht van de gebruikte labels en hun betekenis:

 
Label Betekenis
Gelijke rechten Omschreven gelijke rechten, wettelijk, in het systeem ondergebracht
Religie Vrijheid van religie en levensovertuiging
Grenzen Vrijheid is niet grenzeloos. Vrijheid van de een kan onvrijheid van de ander betekenen
Betrouwbare overheid Betrouwbare overheid als voorwaarde om je vrij te kunnen voelen
Veiligheid In veiligheid kunnen leven

Wonen

Vrijheid waar je wil wonen

Tolerantie

Samen kunnen leven met mensen met verschillende achtergrond

Geweld

Vrijwaring van geweld

Willekeur

Vrijwaring van willekeur

Gebrek

Vrijwaring van gebrek en/of armoede

Discriminatie

Vrijwaring van racisme en/of discriminatie

Beroepskeuze

Vrije beroepskeuze

Onderwijs

Vrijheid om te leren en je te ontwikkelen

Eigen keuzes

Vrijheid om eigen keuzes te maken

Inkomen

Beschikken over eigen inkomsten

Meningsuiting

Vrijheid om te zeggen wat je denkt en vindt

Gaan staan

Vrijheid om te gaan en staan waar je wilt – bewegingsvrijheid

Tijd indelen

Vrijheid om je eigen tijd in te delen

Expressie

Vrijheid om je te kleden, uit te drukken

Organiseren

Vrijheid van vereniging, je collectief kunnen uiten

Taal en Cultuur

Vrijheid om je eigen taal te spreken en je cultuur uit te dragen

Identiteit

De vrijheid om jezelf te zijn en erkenning van je identiteit