menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Word partner van het Knooppunt!

Wil jouw organisatie of instituut een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Knooppunt en zelf onderwerpen agenderen? Sluit je dan aan als partner van het Knooppunt en geniet van extra voordelen. Partners betalen een jaarlijkse bijdrage (gekoppeld aan de grootte van de organisatie) en kunnen een beroep doen op ondersteuning door het Knooppunt. 

 

Profiel partners

Partners zijn instellingen en organisaties die:

 1. Zich herkennen in de opzet en het ontwikkelingsprogramma van het Knooppunt.
 2. Zelf aan oral history doen (maken, verzamelen, bewaren, scholen en/of presenteren) of dit serieus overwegen.
 3. De ontwikkeling van ‘Sprekende geschiedenis’ als landelijk Knooppunt gewenst en noodzakelijk vinden.
 4. Hieraan zelf willen bijdragen door:
  1. Het signaleren/aanmelden/toegankelijk maken van relevante collecties, onderzoeken, projecten, presentaties en scholingsprogramma’s
  2. Te werken met de door het Knooppunt, in overleg met partners, te ontwikkelen criteria en standaards op het gebied van digitalisering en metadatering, om een bijdrage te leveren aan augmented data en verdere onderzoeksmogelijkheden.

Voordelen partnerschap

De partners hebben de mogelijkheid om:

 

 • Kosteloos een beroep te doen op de inzet van de kennis en ervaring van de medewerkers van ‘Sprekende Geschiedenis’ tot een maximale tijdsinvestering van 10 uur per organisatie per jaar.
 • Gebruik te maken van de voorbeeldprogramma’s, methodes en scholingsprogramma’s die door het Knooppunt ontwikkeld worden.
 • Tegen gereduceerd tarief (50%) mee te doen aan landelijke conferenties en studiedagen.
 • Een voordracht te doen voor de Stuurgroep.
 • Minimaal één keer per jaar meedoen aan een partneroverleg waarin de koers en de ontwikkelingssnelheid van het Knooppunt bepaald worden.
 • Workshops, expertmeetings en voorbeeldprogramma’s te agenderen op (deel)terreinen die voor hen relevant zijn.

 

Extra voordelen

Daarnaast kunnen partners:

 • Gebruik maken van alle functies van de portal van het Knooppunt
 • Zelf nieuws, artikelen en collecties aandragen voor de portal en de andere communicatiemiddelen van het Knooppunt.
 • Tegen betaling een beroep doen op deskundigheid van de medewerkers (boven op de 10 gratis uren) en op de pool van freelancers (interviewers, docenten e.d.).

 

Tarieven per jaar

Om elke organisatie, groot of klein een eerlijke kans te geven, hanteert het Knooppunt een geschaalde tarievenstructuur. Het tarief is gebaseerd op de grootte van de organisatie.

Het leveren van een jaarlijkse financiële bijdrage (€1000,- euro voor grote organisaties en instellingen, €500,- euro voor middelgrote organisaties en €200,- euro voor maatschappelijke initiatieven), bij reëel uitzicht op financiering van fase 1.

De partners zijn bereid een partnerschapsovereenkomst voor minimaal twee jaar te ondertekenen.

 

Aanmelden als partner

Neem dan contact met ons op met Myrthe Kroes via info@sprekendegeschiedenis.nl.
Vermeld graag de naam van uw organisatie, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon, de doelstellingen van uw organisatie (als deze onbekend zijn bij ons).

 

Partners van het Knooppunt