menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Workshopserie ‘Oral history en erfgoed’

Hoe kun je oral history als methode inzetten om levensverhalen en getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen zorgvuldig vast te leggen? Wat is de meerwaarde ervan voor de erfgoedsector? Over deze vragen gaat de workshopserie ‘Oral history en erfgoed’ op vrijdag 18 maart en 15 april, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met Sprekende Geschiedenis.

 

Voor wie

De uitnodiging is verzonden aan mensen die september jl. deelnamen aan het webinar ‘Oral history als aanjager van de Faro praktijk’. Toen bleek bij een deel van de deelnemers behoefte aan meer informatie over de rol van oral history in erfgoed. Dus werk je binnen een erfgoedinstelling en wil je meer weten over oral history? Of ben je actief binnen een vrijwilligersorganisatie en wil je oral history inzetten voor een erfgoed- of sociaal-maatschappelijk project? Dan is deze workshopserie voor jou bedoeld.

 

Om deel te kunnen nemen is geen speciale voorkennis nodig, maar wel de intentie om oral history in te zetten binnen je activiteiten of als je wilt uitzoeken of dit zou passen.

 

Locatie, data en tijden

Vrijdag 18 maart en vrijdag 15 april

Start 13.30 uur, einde 16.30 uur

St. Aegtenkapel, Het Zand 37, 3811 GB Amersfoort.

 

Meer informatie en het aanmeldingsformulier vind je hier.